Ramaškoniškių šnekos kodų kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramaškoniškių šnekos kodų kaita
Alternative Title:
Code switching in the dialect of Ramaškonys
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 161-172
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinama dabartinė vienos nedidelės periferinės lietuvių salelės Baltarusijoje kalbinė situacija. Remiantis Ramaškonių (Varanavo r.) mikroarealo kalbine ir sociolingvistine medžiaga, tiriami natūralaus gyvojo kalbėjimo ypatumai daugiakalbėje aplinkoje. Aiškinamasi, kada kalbėtojai renkasi vieną ar kitą kalbą ir kodėl vienu metu kalbama keliomis kalbomis ir pan. Ieškoma lietuvių kalbos įvairavimo priežasčių. Dėl susiklosčiusių istorinių ir socialinių sąlygų norminė bendrinė kalba periferinėms rytų ir pietryčių lietuvių tarmėms apskritai nebūdinga. Mikroareale vartojamos keturių kalbų atmainos – lietuvių, baltarusių, rusų ir lenkų. Krašte beveik visose gyvenimo srityse vyrauja paprastoji baltarusių šnekta. Lietuviškai daugiausia bendraujama neoficialioje šeimos aplinkoje. Lenkų kalba tebėra tikėjimo, bažnyčios kalba. Pagrindinė rusų kalbos funkcija – oficialioji komunikacija. Vietiniai gyventojai daugiausia yra dvikalbiai. Griežtos ribos tarp visų Ramaškonių mikroareale gyvuojančių kalbų vartojimo nėra: viename pokalbyje kelios kalbos – lietuvių, baltarusių, rusų ir lenkų – arba jų atmainos laisvai keitė ir tebekeičia viena kitą: vyksta kodų kaita. Vienoje frazėje ramaškoniškiai pavartoja net trijų ar keturių kalbų atmainas. Kalbant atsižvelgiama į asmenis iš kitokios kalbinės aplinkos. Kodų kaita vyksta keičiantis pokalbių temoms. Dėl kodų kaitos aktyvėja kalbų sąveikos reiškiniai, didėja leksinė ir fonetinė interferencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ramaškonių šnektos kodų kaita; Lietuvių kalbos salos Baltarusijoje; Code switching in the dialect of Ramaškonys; Lithuanian islands in Belarus.

ENThe article describes the present linguistic situation in Ramaškoniai, a small peripheral island of Lithuanian speech in territory that is now part of Belarus (Varanov Region). Using linguistic and sociolinguistic material from the Ramaškoniai micro-area, the characteristics of natural live speech in a multilingual environment is studied. The article examines when speakers choose a particular language and why they may use several languages at once in a conversation. Factors influencing evolution of the local Lithuanian dialect are sought. Given the historical and social conditions that apply on the periphery of the area where eastern and south-eastern Lithuanian dialects are spoken, these dialects do not bear much resemblance to Standard Lithuanian. In this micro-area, four language varieties are in use: Lithuanian, Belarusian, Russian and Polish. In this area, the local dialect of Belarusian is predominant in most aspects of daily life. Lithuanian is used mostly only informally, in the family. Polish is still the language of religion and the Church (Catholic). The main role of Russian is in official communication. The local inhabitants are mostly bilingual. In the Ramaškoniai micro-area there are no strict boundaries between use of any of the four languages mentioned above: in the same conversation Lithuanian, Belarusian, Russian and Polish – or modified versions thereof – roll around freely: code-switching is frequent. People from Ramaškoniai are likely to use elements of three or even four languages in one sentence; however, consideration is given to persons participating in the conversation who may come from other linguistic backgrounds. Code-switching is frequently triggered by a change in the topic of the conversation. Because of frequent code-switching, cross-language interaction is increased, including lexical and phonetic interference.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2822
Updated:
2018-12-20 23:08:46
Metrics:
Views: 77    Downloads: 21
Export: