Lietuvos ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu
Alternative Title:
Sustainable development aspects of Lithuanian economic development
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2008, t. 2, Nr. 2, p. 11-28
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Lietuvos ekonomika; Plėtra; Vertinimas.
EN
Assessment; Development; Lithuanian economy; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apibendrinti pasaulinį, regioninį ir Lietuvos ekonomikos darnaus vystymosi procesą bei pateikti jo ypatumus ir rezultatus. Globalizacija gali tapti svarbia darnaus vystymosi paskata, tačiau jos laimėjimai per dažnai yra pasiskirstę netolygiai tarp šalių ir šalių viduje. Atskirų darnių sričių egzistavimas nedarniame pasaulyje ilgame laikotarpyje yra neįmanomas. Galvojant apie pasaulinį darnaus vystymosi scenarijų, tiek turtingos industrinės šalys, tiek neturtingos pietų šalys turi imtis priemonių efektyviausiai naudoti ribotą aplinkos išteklių kiekį. ES aplinkos politika yra linkusi tapti etalonu visoms šalims, nes vienas svarbus elementas integracijos procese yra tai, kad jų teisinės sistemos yra harmonizuojamos su ES teisine sistema. Lietuva turėjo galimybę pasinaudoti darnaus vystymosi idėja, integruodama ją ekonominės, politinės, socialinės ir aplinkos politikų pradžioje. Judėjimas į demokratiją ir rinkos ekonomiką suteikė Lietuvai unikalią galimybę iš esmės pertvarkyti aplinkos politiką, tačiau Lietuva neturėjo palankių sąlygų vienu svarbiu atžvilgiu - aplinkosaugos pakilimas vyko ekonomikos augimo metu, tuo tarpu pereinamojo laikotarpio šalys, pradėdamos įgyvendinti pirmas aplinkos pertvarkymo programas, susidūrė su sunkiu ekonomikos nuosmukiu. Darnus ūkio sektorių - žemės ūkio, transporto, energetikos, pramonės, turizmo, namų ūkio ir būsto - vystymasis yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų, o aplinkos interesų integravimas į pagrindinius ūkio sektorius laikomas viena iš svarbiausių darnaus vystymosi priemonių. Lietuvos ekonomikos vystymuisi svarbus kiekvieno iš minėtų sektorių darnaus vystymosi principų laikymasis.

ENThe article evaluates the process of Lithuanian economic development by sustainability aspect. According to the collected theoretical and practical material, the assessment of Lithuanian economy sustainability from the viewpoint of principles and systems of environmental economics, strategical management and sustainable development are reviewed. [From the publication]

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16608
Updated:
2018-12-17 12:15:39
Metrics:
Views: 34    Downloads: 13
Export: