Darnaus žemės ūkio plėtra Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus žemės ūkio plėtra Lietuvoje
Alternative Title:
Development of sustainable agriculture in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2009, Nr. 1(16), p. 30-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Ekologinis ūkininkavimas; Ūkio raida; Žemės ūkis; Agriculture; Development of economy; Sustainable agriculture; Sustainable development.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ekologinis ūkininkavimas; Ūkio raida; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Development of economy; Sustainable agriculture; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė straipsnyje sprendžiama problema – žemės ūkio vystymasis Lietuvoje nėra pakankamai darnus, todėl būtina pereiti prie darnesnio žemės ūkio plėtojimo būdo. Straipsnio tikslas – apibendrinus žemės ūkio darnaus vystymosi procesą, pateikti jo tolesnės plėtros Lietuvoje galimybes. Straipsnio objektas – žemės ūkio darnus vystymasis ir jo skatinimo problemos. Straipsnyje taikyti metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė ir bendroji bei loginė analizė (siekiant apibrėžti žemės ūkio plėtros skatinimo ir darnaus vystymosi suderinamumo problemą), lyginimo ir apibendrinimo bei abstrakcijos metodai. Straipsnyje nagrinėjama žemės ūkio raida darnumo aspektu. Remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga, įvertinant aplinkos ekonomikos, strateginio valdymo ir darnaus vystymosi principus bei sistemas, nagrinėjamas žemės ūkio vertinimas darnumo požiūriu. [Iš leidinio]

ENThe main problem of the article is that development of agriculture in Lithuania is not sustainable enough. Aim of the article was to evaluate the process of sustainable agriculture and to propose the possibilities of its improvement in Lithuania. Object of the article is sustainable development of agriculture and problems of its inducement. In the article were used this methods: a logic abstraction, which encompasses generalisations on economic and management theories and thoughts, theoretical systems analysis of the problems of sustainable agriculture, according to the conclusions and reasoning of scientists from other countries. The article evaluates the management of agriculture by sustainability aspect. According to the collected theoretical and practical material, the assessment of agriculture sustainablity from the viewpoint of principles and systems of environmental economics, strategical management and sustainable development are reviewed. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23615
Updated:
2018-12-17 12:36:04
Metrics:
Views: 32    Downloads: 4
Export: