Sustainability in corporate decisions : vehicle selection according to sustainable development principles in public transport

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainability in corporate decisions: vehicle selection according to sustainable development principles in public transport
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 493-500
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darna; Darni plėtra; Transportas; Sprendimai; Sustainability; Sustainable development; Transport; Corporate sustainability; Decisions.
Keywords:
LT
Darna; Darni plėtra; Sprendimai; Transportas / Transport.
EN
Corporate sustainability; Decisions; Sustainability; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTDarnios plėtros koncepcijos svarba jau seniai yra visuotinai pripažinta, įvairūs globalūs, regioniniai ir nacionaliniai politiniai susitarimai pripažįsta, kad darni plėtra yra pagrindinė žmonijos kryptis. Teorinė darnios plėtros koncepcija yra tvirtai pagrįsta mokslinėje literatūroje. Tačiau praktiniai darnios plėtros principų taikymo pavyzdžiai nėra taip dažnai sutinkami mokslinėje literatūroje. Straipsnio tikslas - sukurti rodiklių rinkinį transporto priemonių parinkimui pagal darnios plėtros principus. Straipsnyje nagrinėjama reali gyvenimiška problema, su kuria susidūrė viešojo transporto kompanija Lietuvoje, planuojanti atnaujinti dalį savo parko ir turinti parinkti transporto priemones. Tikslai, kurių siekiama parko atnaujinimu, yra artimi darnios plėtros tikslams, įskaitant visas tris dalis: aplinką, visuomenę ir ekonomiką. Transporto sektorius yra pripažįstamas kaip svarbus ekonomikos sektorius tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos strateginiuose dokumentuose. Rodikliai, pagal kuriuos siūloma atrinkti transporto priemones, grupuojami pagal tris darnios plėtros dimensijas: aplinką, visuomenę ir ekonomiką. Siūloma tirti dvi puses: transporto priemonių gamybą ir utilizavimą bei transporto priemonių veikimą. Parinktiems rodikliams nustatomi svorio koeficientai, tokiu būdu jie tampa naudingu įrankiu asmenims, priimantiems sprendimus transporto kompanijose, kurios siekia įtraukti darnios plėtros principus į kasdienius kompanijos sprendimus. Pateikiami praktiniai patarimai įrankio keitimui konkrečioje situacijoje.

ENFirst in the study the main principles of sustainability in the transport sector are examined. The review is done of various scientist propositions of sustainability indicators for sustainability measurement in transport sector. Drawn from the review are the indicators, that are proposed to be used for vehicle selection that would be in tune with the principles of sustainable development and the sustainability goals of national Lithuanian transport sector. Indicators are grouped according to three sustainability dimensions: environment, society and economy. The last part of the study presents an example of how the developed set of indicators can be used in practice employing weighted factor method to select vehicles according to sustainable development principles. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31315
Updated:
2018-12-17 13:02:46
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: