Jūrų uosto plėtra darnaus vystymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūrų uosto plėtra darnaus vystymosi kontekste
Alternative Title:
Port development in the context of sustainable development
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 2 (26), p. 121-129
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnos vertinimas; Darnus vystymas; Jūrų uostas; Organizacija; Assessment of organizational sustainable; Sustainable development of sea ports.
Keywords:
LT
Darnos vertinimas; Darnus vystymas; Jūrų uostas; Organizacija.
EN
Assessment of organizational sustainable; Sustainable development of sea ports.
Summary / Abstract:

LTDidelė jūrų uostų įtaka šalių ekonominiam vystymuisi skatina įvairius mokslinius tyrimus, kurie motyvuotų spartesnę plėtrą. Sparti plėtra tik ekonominiame lygmenyje nebeatitinka šiandienos realijų, nes daugelio šalių nacionalinėse strategijose, vertinant organizacijų plėtrą, prioritetai skiriami darniam organizacijų vystymuisi. Straipsnyje aptariami uostų vystymosi technologiniai veiksniai, uosto veiklos saugumo kriterijai, apimantys devynias skirtingas sferas. Straipsnyje analizuojama jūrų uostų darni plėtra, nustatomos prielaidos ir veiksniai, turintys įtakos darniam vystymuisi. Pateikiamas uostų darnaus vystymosi modelis. [Iš leidinio]

ENGreat influence of sea ports for economic development of countries stimulates various scientific studies, which would motivate these organizations for faster development. Rapid development only in an economic level does not correspond to the issues of today, since national strategies of most of the countries (in relation to organizational development) set priorities for sustainable organizational development. Analyzing the article on sea port development, the factors of those developments are being discussed. The discussion is about the criteria op sea port security for operations that include nine distinct spheres. Also, the article directly discusses the development of sea ports in a context of sustainable overall development, which is an undividable part of the research. According to collected theoretical and practical data assessing environmental, strategic administrations and sustainable development of the principles and systems, the article examines the transformation process of sea ports into a sustainable organization. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31222
Updated:
2018-12-17 13:02:21
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: