Ekonomikos "žalinimas" naudojant ekonominius svertus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos "žalinimas" naudojant ekonominius svertus
Alternative Title:
Economy "greening" by using economic leverage
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Žalioji" ekonomika; Aplinka; Darni ekonomika; Darnusis vystymasis; Socialinė atsakomybė; Žalioji ekonomika; "Green" economics; Environment; Green economics; Social responsibility; Sustainable development; Sustainable economy.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Darni ekonomika; Darnusis vystymasis; Socialinė atsakomybė; Žalioji ekonomika.
EN
Green economics; Social responsibility; Sustainable development; Sustainable economy.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio pasaulio niekas neįsivaizduotų be verslo, verslininkų, didžiulių gamyklų ar įmonių. Be abejo, reikia nepamiršti, kad visa tai neigiamai veikia aplinką. Šiais laikais ieškoma įvairių būdų, kaip plėtoti verslą atsakingai ir vystyti „žaliąją“ ekonomiką. „Žaliojoje“ ekonomikoje siekiama suderinti ekonominę, socialinę ir ekologinę darniojo vystymosi sampratą. Tai daroma akcentuojant ne tik, kad ateities kartoms turėtų būti užtikrintas toks pats pajamų kiekis, kokį turi dabartiniai gyventojai, bet ir tai, kad ekonominė gerovė būtų kuriama išlaikant socialinį teisingumą bei išsaugant ne pažeistą aplinką. Šiame straipsnyje analizuojama „žalioji“ ekonomika. Aptarta „žaliosios“ ekonomikos nauda ir tikslas. Išanalizuoti galimi būdai kaip siekti ekonominio ,,žalinimo“. [Iš leidinio]

ENNo one could imagine this modem life without business, business people, huge factories or companies. Of course, keeping in mind that all of this makes negative impact on the environment. That is why nowadays people are looking for various ways to develop business in a responsible way. Green economy aims to match economic, social and environmental sustainable development concepts. This is done by emphasizing not only that future generations should be guaranteed the same amount of income, which a current population has, but also the fact that economic prosperity is created by keeping to social justice and preserving the environment so that it was not damaged. This article analyses the "green" economics. There are benefits and purpose of "green" economics discussed. The possible ways of how to achieve the green economics are analyzed. [From the publication]

ISBN:
9789955274285
Related Publications:
Lietuvos ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu / Remigijus Čiegis, Ramunė Zeleniūtė. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. 2008, t. 2, Nr. 2, p. 11-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60946
Updated:
2020-02-19 13:56:08
Metrics:
Views: 21
Export: