Darnios organizacines aplinkos modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnios organizacines aplinkos modeliai
Alternative Title:
Models of sustainable organizational environment
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2009, t. 1, Nr. 3, p. 101-110
Keywords:
LT
darna; darnus vystymasis; darni organizacija; organizacinė aplinka; darni organizacinė; aplinka; artificinis neuroninis tinklas; ekonominio vystymosi dimensija; socialinio vystymosi dimensija; aplinkosauginio vystymosi dimensija; darni organizacinė aplinka.
EN
sustainability; sustainable development; sustainable organization; organizational environment; sustainable organizational environment; artificial neural network; dimension of economical; development; dimension of social development; dimension of environmental development; dimension of economical development; dimension of environmental development..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos, jų galimi sąryšiai su trimis darnos dimensijomis, pagrindiniai organizacijų darnaus vystymosi modeliai. Remiantis bendrais organizacijų darnaus vystymosi principais, sukonstravome darnios organizacinės aplinkos modelį, kuriame pateikėme darnios organizacinės aplinkos vizualizacinę schemą organizacijos aplinkų identifikavimo, preferencijų taikymo procesą. Atlikta sugeneruoto darnios organizacinės aplinkos modelio analizė parodė, kad šio modelio panaudojimas praktinėje veikloje pasižymėtų: a) kompleksiškumu, b) simuliacija, c) koncentracija, d) prevencija, e) aukštu transformaciniu laipsniu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the internal and external environments of organization, their possible relations and possibilities of dimensions' integrations into artificial neural network. Referring to the features of artificial neural network, we designed the artificial intelligence model of sustainable development environmental dimension where we provided the visualization of present indicators of environmental dimension condition and their possible expansion into intradimensional continuum. The performed analysis of artificial intelligence model of sustainable development environmental dimension showed that the use of this model in practice would been characterized by: a) complexity, b) simulation, c) concentration, d) prevention, e) high transformation degree. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21701
Updated:
2018-12-17 12:29:04
Metrics:
Views: 46    Downloads: 1
Export: