Darnaus vystymosi tikslai ir įgyvendinimo rodikliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi tikslai ir įgyvendinimo rodikliai
Alternative Title:
Goals and indicators of the implementation of sustainable development
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnaus vystymosi stebėsenos rodikliai; Darnaus vystymosi tikslai; Darnus vystymasis; Indicators for Monitoring the Sustainable Development; Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Sustainable Development Goals, Indicators for Monitoring the Sustainable Development Goals.
Keywords:
LT
Darnaus vystymosi stebėsenos rodikliai; Darnaus vystymosi tikslai; Darnus vystymasis.
EN
Indicators for Monitoring the Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Sustainable Development Goals, Indicators for Monitoring the Sustainable Development Goals; Sustainable Development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslai, akcentuojant ekonominių tikslų įtaką kitų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Taikant ES darnaus vystymosi stebėsenos indikatorius, išanalizuoti pagrindiniai Lietuvos ekonominiai ir socialiniai rodikliai ir atliktas Lietuvos darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo tyrimas pagal Sustainable Development Report 2019 duomenis. Straipsnyje nagrinėjimi klausimai aktualūs dėl vis didėjančios darnaus vystymosi svarbos pasaulyje ir kiekvienoje šalyje. Tyrimo problema siejama su darnaus vystymosi tikslų pasiekimu ir pažangos vertinimu pagal vienodus ekonominius rodiklius. Tyrimo metodai – darnaus vystymosi dokumentų ir mokslinių publikacijų analizė, statistinių duomenų apibendrinimas ir palyginamoji analizė, informacijos sisteminimas, grupavimas, kiekybinių rodiklių analizė Microsoft Excel skaičiuokle. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių iš esmės perkelti į Lietuvos strateginius planavimo dokumentus. Lietuvos rodikliai 2015–2018 metais šalyje gerėjo, tačiau pajamų nelygybė ir su tuo siejamas skurdas nemažėjo. Tai yra viena didžiausių Lietuvos DV tikslų siekimo problemų. Darbotvarkės 2030 m. tikslai įgyvendinami nelabai sėkmingai lyginant su Latvija ir Estija; pagal pasaulinį darnaus vystymosi indeksą (Global Index Score - GIS) 2019 m. Lietuva užima 32 vietą tarp 193 šalių. Tai yra gera DV pažangos pozicija, tačiau DV tikslai dar nėra visiškai pasiekti. [Iš leidinio]

ENSustainable Development (SD) is not just an issue of one country. The global change is transforming the meaning and perception of the economy by emphasizing its social mission to help eradicate extreme poverty and hunger in the world and ensure sustainable economic and social development. The Global Compact for Sustainable Development by 2030 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A / RES / 70/1) contains 17 goals and 169 objectives that should be implemented at national, regional and global levels. The paper analyses the issue of the implementation and monitoring of the goals of sustainable development. The article aims to investigate the goals of Sustainable Development by 2030 and emphasize the importance of the economic goal; analyse the main economic and social indicators for Sustainable Development under the UN's 2030 Agenda in Lithuania, and estimate the progress. The research methods are the analysis of papers and scientific publications on sustainable development and the analysis and comparison of statistical information. The paper focuses on the following main issues: the goals and objectives of the Agenda for Sustainable Development for 2030; the key indicators of the implementation of the Agenda in Lithuania; the analysis of the progress report on sustainable development. The goals of SD are analysed, and their indivisibility and integrity are revealed. This is underlined in the UN Resolution, which may highlight the respective priority areas in separate countries. However, the implementation should not overshadow other goals. The comparative analysis of the national economic and social indicators is performed according to the Indicators for Monitoring the Sustainable Development Goals (SDGs) in the EU Context.The study shows that Lithuania's Goals of Sustainable Development and Indicators of Progress are aligned with the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, and the achievement of global SD goals and social progress depends on their implementation at the national level. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85156
Updated:
2021-02-02 19:05:00
Metrics:
Views: 60    Downloads: 25
Export: