Ekologinių mokesčių reikšmė darniam Lietuvos vystymuisi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinių mokesčių reikšmė darniam Lietuvos vystymuisi
Alternative Title:
Significance of environmental taxes to Lithuanian sustainable development
In the Book:
Darnus vystymasis: teorija ir praktika / sudarytoja Dalia Štreimikienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 309-335
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkosaugos ekonomika; Darnus vystymasis; Ekologiniai mokesčiai; Ecological Taxes; Green Economy; Sustainable Development.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Darnus vystymasis; Ekologiniai mokesčiai; Mokesčiai / Taxes. Charges.
EN
Ecological Taxes; Green Economy; Sustainable Development.
Summary / Abstract:

LTEkologiniai mokesčiai - viena svarbiausių fiskalinės politikos priemonių, kurių pagalba yra skatinama ekologiška ekonomika, tobulinama socialinė apsauga, saugoma aplinka nuo per didelės gamtinių išteklių vartojimo spartos bei taršos. Pasaulyje ir ES nemažai valstybių įgyvendino mokesčių reformas, siekdamos padidinti ekologinių mokesčių reikšmę valstybių pajamoms, sumažinti mokesčių, kurie iškraipo rinką, bazę, sumažinti aplinkos taršą bei padidinti racionalų gamtos išteklių vartojimą. Tyrime nustatyta, kad Lietuvoje ekologiniai mokesčiai sudaro mažesnę dalį BVP nei ES valstybių vidurkis. Nėra darnos tarp ekologinių, darbo ir kt. mokesčių. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2000-2011 m. turėjo didėjimo tendenciją, nedidelis atsinaujinančios energijos vartojimas, kas rodo, kad ekologiniai mokesčiai kaip fiskalinės politikos priemonė nėra efektyviai naudojami. Nagrinėjant šių mokesčių atitikimą apmokestinimo principams nustatyta, kad ekologiniai mokesčiai Lietuvoje neatitinka teisingumo bei elastingumo principo. [Iš leidinio]

ENEcological taxes - one of the most important fiscal policy measures to help promote the green economy, to improve social protection, to improve environment protection from excessive use of natural resources and pollution. In the world and EU many countries have implemented tax reforms in order to improve the ecological taxes implication for State income, to reduce the taxes that distort the market base, to reduce environmental pollution and enhance the rational use of natural resources. Ecological taxes value for the sustainable development can be proved by demonstrating its features: these taxes makes positive impact to the environment (decrease of environmental pollution, sustainable use of natural resources), to the economy (increase of State revenues, increasing employment) and the social area (decrease of tax burden, improving the competitiveness of the labor force). Ecological tax treatment is based on the double dividend theory. Advantages of these taxes are: solution of economic-social problems, decrease of tax burdens, dynamic development of the technology, a static costeffectiveness, cost-effectiveness, regulatory agreement. All these features improve these taxes contribution to the sustainable development of the countries. Analysis of the ecological taxes demonstrates its impact on sustainable development, it is appropriate to distinguish two groups of ecological taxes: 1) taxes associated with the emissions level (CO2 taxes, fees for plastic bags etc.); 2) is based on an indirect connection between the tax paid and the protection of the environment, which aims to make a positive tax impact, which aims to promote a more environmentally friendly energy. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84504
Updated:
2021-03-07 12:59:22
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: