Aplinkosauginių mokesčių reikšmė darniam vystymuisi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkosauginių mokesčių reikšmė darniam vystymuisi
Alternative Title:
Significance of environmental taxes for sustainable development
In the Book:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. P. 121-140
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus ekonomikos vystymasis; Aplinkosauginiai mokesčiai; Tvarus konkurencingumas; Darnus vartojimas; Sustainable economic development; Sustainable competitiveness; Environmental taxes; Sustainable consumption.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Darnus ekonomikos vystymasis; Darnus vartojimas; Mokesčiai / Taxes. Charges; Tvarus konkurencingumas.
EN
Environmental taxes; Sustainable competitiveness; Sustainable consumption; Sustainable economic development.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje aplinkosaugos mokesčių klausimai įtvirtinti valstybiniu lygmeniu, formuojant Lietuvos ūkio plėtros strategijas (nuo 2003 m.), tačiau mokslinių tyrimų, vertinančių aplinkosauginius mokesčius, ypač darnaus vystymosi kontekste, beveik nėra. Randama keletas mokslinių straipsnių apie aplinkosauginių mokesčių reikšmę, ekologinių mokesčių reformų efektyvumą bei būtinybę tokią reformą vykdyti Lietuvoje (Čiegis, Tamašauskaitė, Pušinaitė, 2012;; Medelienė, Žvaigždinienė, 2012;; Mikalauskienė, Striemikienė, 2006), Lietuvos gyventojų pasirengimo mokėti už atsinaujinančiuosius energijos išteklius vertinimą (Štreimikienė, Ališauskaitė-Šeškienė, 2014;; Šreimikienė, Bubnienė, 2005), ekologinių mokesčių įtaką energijos savikainai (Kugelevičius ir kt., 2005). Kyla klausimas – kokiems darnaus vystymosi rodikliams įtaką daro aplinkosauginiai mokesčiai ir kokiais metodais būtų galima integruotai šių mokesčių poveikį darniam vystymuisi? Šios problemos aktualumas grindžiamas keliais argumentais: tarptautiniuose teisės aktuose, šalių politiniuose susitarimuose aplinkosauginiams mokesčiams skiriama vis didesnė reikšmė: Konferencijos Rio +20 nutarimai, ES „Klimato kaitos paketas“, ES Tvaraus vystymosi strategija, ES Direktyvos, ES Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nutarimas dėl perėjimo prie ekologiniu požiūriu veiksmingos ekonomikos ir kiti susitarimai, kuriuose įvardijama aplinkosauginių mokesčių reikšmė ir nauda darniam vystymuisi bei pabrėžiama, kad šalyse reikia formuoti ekologiniu požiūriu veiksmingas mokesčių strategijas, prisidedančias prie darnaus vystymosi skatinimo.aplinkos taršos didėjimas ir neracionalus gamtos išteklių naudojimas pasaulyje tapo sunkiai išsprendžiama globalia problema, o mokslininkai vieningai sutaria, kad aplinkosauginiai mokesčiai yra vienas iš svarbiausių fiskalinių instrumentų neigiamam poveikiui aplinkai mažinti, darniam ekonominiam ir socialiniam šalių vystymuisi; aplinkosauginiai mokesčiai reguliuoja ekonomikos ir aplinkos sąveiką, tikslingai mažina už-­ terštumą ir skatina darnų valstybės ekonomikos vystymąsi, daro įtaką šalies mokesčių struktūros pokyčiams, t. y. didina mokesčių bazę, kuri neiškraipo rinkos (mokesčiai produktams ir paslaugoms, sukeliantys neigiamą poveikį aplinkai), mažina mokesčių bazę, kuri iškraipo rinką (pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis ir t. t.). Šiame monografijos poskyryje siekiama – teoriškai pagrįsti aplinkosauginių mokesčių įtaką darniam vystymuisi. Derinant kokybinių tyrimų ir kiekybinių duomenų analizės metodus bus teoriškai pagrįsti ir identifikuoti aplinkosauginiai mokesčiai bei jų įtaką darniam vystymuisi, taip pat nustatytos aplinkosauginių mokesčių kitimo tendencijos Europos Sąjungos šalyse. [Iš teksto, p. 122]

ENThe urbanizing world, where human labour has been replaced by the mechanized machinery, is becoming increasingly dependent on the resources provided by nature. The demand of humanity in natural resources continues to grow. Due to the limitedness of the goods provided by nature, a human must take a more responsible approach towards the available resources by using the resources that are renewed more often and by protecting non-renewable resources. Sustainable development is the field that analyses these paradigms. Social, economic, and environmental dimensions combined and the emphasis on one of the fiscal instruments for the purposes of sustainability bring forward the concept of environmental taxes. Environmental taxes may be interpreted as a fiscal instrument that transfers the tax burden from the “goods” onto the “bads”. Income generated by these taxes is distributed for stimulation of the sustainable economy based on conservation of the nature and more environmentally friendly production. The taxes considered may not only allow reducing the pollution and stimulating sustainable development of the national economy, but also influence the changes of the national tax structure. This article analyses the concepts of sustainable development, environmental taxes, and environmental tax reform. The development of environmental taxes, energy, transport, resources, and pollution in the selected EU countries is analysed. The analysis has shown that environmental taxes are sometimes allocated between the countries irrespective of whether a country has already implemented the environmental tax reform or not. In any case, each country should put own effort into environmental issues and seek sustainability. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86719
Updated:
2022-01-12 21:14:14
Metrics:
Views: 25
Export: