Akmeniniai gludinti kirviai Lietuvoje. Tipologijos ir terminologijos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmeniniai gludinti kirviai Lietuvoje. Tipologijos ir terminologijos problemos
Alternative Title:
Ground stone axes in Lithuania. Problems of typology and terminology
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2020, t. 46, p. 85-109
Keywords:
LT
Akmeniniai dirbiniai; Kirviai; Tipologija; Terminologija.
EN
Stone artefacts; Axes; Typology; Terminology.
Summary / Abstract:

LT1974–1978 m. Lietuvos istorijos institutas išleido keturtomį „Lietuvos archeologijos atlasą“. Pirmoji, habilituotos daktarės Rimutės Rimantienės redaguota, atlaso knyga skirta akmens ir bronzos amžių paminklams bei pavieniams šio laikotarpio radiniams (Atlasas 1974). Antroji šios knygos dalis (Bagušienė, Rimantienė 1974) apima visus kartografuotus gludintus akmeninius dirbinius, saugomus Lietuvos muziejuose. Darbe suregistruota 2560 gludintų akmeninių dirbinių iš 1420 radimo vietų, parengti paplitimo žemėlapiai, pagrindinių tipų rodyklė ir tipologinė schema, kuria Lietuvos archeologai ir muziejininkai naudojasi jau beveik pusę amžiaus. Onos Bagušienės ir Rimutės Rimantienės parengtą gludintų akmeninių dirbinių tipologinę schemą vertinu ne kaip nepajudinamą konstantą, o kaip dinamišką klasifikacinę modifikuojamą struktūrą. Straipsnyje pateikiama įžvalgos ir mintys, kilusios rengiant Pietvakarių Lietuvos (Užnemunės) gludintų akmeninių dirbinių duomenų bazę. Nagrinėjama pati gausiausia gludintų dirbinių tipologinė grupė – akmeniniai kirviai su skyle kotui. [Iš leidinio]

ENDuring 1974–1978, the Lithuanian Institute of History published four volumes of the Lietuvos archeologijos atlasas (Atlas of Lithuanian Archaeology). The atlas’s first book, which was edited by Dr habil. Rimutė Rimantienė, was devoted to Stone and Bronze Age sites and stray finds from this period (Atlasas 1974). The separate article of this book (Bagušienė, Rimantienė 1974) encompassed all of the ground stone artefacts that had been mapped and were preserved at that time in Lithuanian museums. The work listed 2560 ground stone artefacts from 1420 find spots and created distribution maps, an index of the main types, and a typology scheme, which Lithuanian archaeologists and museologists have used for almost half a century. The typological scheme of ground stone artefacts created by Ona Bagušienė and Rimutė Rimantienė is seen not as an unalterable constant, but as a dynamic, modifiable classification structure. The article presents insights and thoughts that arose in creating a ground stone artefact database for SW Lithuania (Užnemunė). And examines the most abundant ground artefact typological group, perforated stone axes. [From the publication]

DOI:
10.33918/25386514-046003
ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95391
Updated:
2022-06-13 22:01:52
Export: