Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti)
Alternative Title:
  • Vandalinas Šukevičius, the investigator of Stone Age settlements (in commemoration of his 150th birth-anniversary)
  • Вандалин Шукевич - исследователь поселений каменного века (к 150-летию со дня рождения)
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2002, t. 23, p. 9-28
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
akmens amžius; archeologijos mokslo istorija; pietų Lietuva; Vandalinas Šukevičius; tyrinėjimai; Rytų Lietuva
EN
Stone Age; history of archaeology; South Lithuania; Vandalinas Šukevičius; the Stone Age; investigations; eastern Lithuania; western Belarus
Summary / Abstract:

LTVandalino Šukevičiaus nuopelnai archeologijai vis dar nepakankamai įvertinti. Jis tyrė įvairias priešistorės sritis, buvo aktyvus visuomenės veikėjas. Straipsnyje aptariama viena iš Šukevičiaus tyrimų krypčių – akmens amžiaus Lietuvoje tyrimai, kuriuos atliko savo iniciatyva (daugiausia Lydos ir Trakų apskrityse). Po mirties didžioji Vandalino Šukevičiaus kūrybinio palikimo dalis dingo. Išlikę akmens amžiaus radiniai šiuo metu saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje ir Lenkijos muziejuose. Akmens amžiui skirta 10 iš 41 publikuoto archeologinės tematikos darbo. Vandalinas Šukevičius surinko ne mažiau kaip 5000 titnago radinių ir apie 400 akmeninių ir titnaginių kirvių. Per 36 archeologinės veiklos metus aptiko 150 akmens amžiaus gyvenviečių, kurias pažymėjo žemėlapyje. Šukevičių mažiau domino atskiri gaminiai, jis linko į platesnio pobūdžio apibendrinimus, išsakydamas nemažai pažangių idėjų ir dirbdamas darbą, kuris iki šiol neprarado reikšmės. Iš tokių minėtini neolito ir bronzos amžiaus kapinyno Lankiškėse tyrimai 1913–1914 m. Reikšmingiausi Šukevičiau darbai skirti Vilniaus gubernijos akmens amžiuje apžvalgai, atsitiktinai rastų akmens ir titnago kirvių analizei. Vandalinas Šukevičius laikytinas akmens amžiaus Lietuvoje atradėju. Jo darbai padėjo pagrindą tolesniems šio laikotarpio tyrimams, nors iki šiol mažai aptarti ir panaudoti.

ENIn October 10, 2002 we celebrate 150 years since the birth of Vandalinas Šukevičius (Wandalin Szukiewicz), the amateur archaeologist and the landlord. Though his person never was forgotten, nevertheless, little light was shed upon his contribution to archaeology. V. Šukevičius worked in various fields of prehistoric researches, acted as a public figure of that time, notwithstanding his uneasy personal life. This paper strives to deal at large with one of directions pursued by V. Šukevičius - the Stone Age investigations in Lithuania. On his own initiative, he investigated Stone Age settlements, mostly in the provinces of then Lyda and Trakai (currently districts of Šalčininkai and Varėna in Lithuania and district of Varanavas of Gardinas oblast in Byelorussia). He spent the greater part of life in the native Nočia (now Byelorussia, 1,3 km away from the Lithuanian border) and died there on December 1, 1919. After his death most manuscripts of him scattered or disappeared. Presently the remaining finds of Stone Age are kept with the Lithuanian National Museum in Vilnius and with the museums of Poland. V. Šukevičius showed interest in Stone Age settlements since 1886. At first he explored them and collected the surface material, further went deeper into the problems of population of his dwelling region, and even investigated ancient burial sites.All researches of V. Šukevičius into Stone Age settlements may be divided into 3 large groups, such as exploration of monuments and publication of results along with their presentation to the general public; investigation of ancient burial sites with publication of results and generalizing studies. Out of his 41 printed papers on the subject of archaeology, 10 with certain reservations were devoted to the Stone Age. V. Šukevičius collected minimally 5000 flint finds and about 400 stone and flint axes. During 36 years of archaeological activities he found about 150 Stone Age settlements and mapped them. Showing less interest in single artefacts, V. Sukevicius tended to wider regional generalizations and raised not a few progressive ideas. Many studies done by him remain of importance even nowadays. Among them are wide investigations of the Neolithic - Bronze Age burial site of Lankiskes (now Byelorussia). The most significant published studies of V. Sukevicius were designed to review the Stone Age in the then Vilnius province and to analyze stray stone and flint axes. Vandalinas Sukevicius may be regarded as a discoverer of the Stone Age in Lithuania. His works served a basis for further researches of this period. However, they never enjoyed proper studying and employment. [From the publication]

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15370
Updated:
2018-12-20 22:55:59
Metrics:
Views: 19    Downloads: 12
Export: