Rutulinių amforų kultūra Vakarų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rutulinių amforų kultūra Vakarų Lietuvoje
Alternative Title:
  • Globular amphora culture in West Lithuania
  • Культура шаровидных амфор в Западной Литве
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2002, t. 23, p. 41-50
Keywords:
LT
Rutulinių amforų kultūra; Vakarų Lietuva; Chronologija; Paplitimas; Dirbiniai; žemdirbystė.
EN
Globular Amphora Culture; West Lithuania; Chronology; Spread territory; Artefacts; Agriculture.
Summary / Abstract:

LTRutulinių amforų kultūra (RAK) yra bene reikšmingiausia neolito kultūra, kadangi ji atvėrė naują gamybinio ūkio epochą. Šios kultūros paminklų Lietuvoje yra nedaug. Jie yra siejami su šiauriniu RAK paplitimo pakraščiu prie Vyslos vidurupio intakų bei didžiųjų Mozūrų ežerų. Straipsnyje yra analizuojama RAK Vakarų Lietuvoje. IV tūkst. pab. - III tūkst. pr. Lietuvoje prasidėjo pažintis su RAK gyventojais. Pastovūs gyventojai įsikūrė III tūkst. I ketvirtyje, o jų palikuonių išliko iki II tūkst. pr. Šios kultūros keramika savo technologija ypatingai išsiskiria. Buvo naudojamos gausios stambios selekcionuotos grūsto granito priemaišos molio masėje. Archeologiniai radiniai: rutulinės amforos, piltuvėlinės taurelės, vazos, statinėliniai puodai, dubenys, akmens, titnago dirbiniai ir kt. Ornamentikoje žinomi tik 3 elementai: stulpiukų įspaudai, perlinės juostelės bei virveliniai įspaudai. Didelis skirtumas tarp kasdienio vartojimo ir prestižinių dirbinių pastebėtas akmens inventoriuje. Titnago dirbinių formoms būdingi senesnių vietinių kultūrų požymiai. Perėjimą į gamybinį ūkį liudija rasti žemės darbo įrankiai: be ir kitose kultūrų gyvenvietėse aptinkamų kasamųjų lazdų ir įvairių kaplių, rasta medinių arklų. Keramikoje atsiranda nauji piešiniai, siejami su žemės ir žemės darbo įvaizdžiais. Gintariniuose lęšiuose ir trapecinuose kabučiuose atvaizduojamas požiūris į pasaulio sandarą. Svarbus buvo RAK atsineštas kirvio simbolis. Kirveliai tarnavo kaip amuletai žemdirbiams. Aukojama buvo dar iš Narvos kultūros likusiose senose alkavietėse.

ENThe culture of spheral amphora is the most significant Neolithic culture, since it paved the way for a new era of productive economy. There are not many monuments of the culture in Lithuania. They are related with the Northern edge of spread of the culture of spheral amphora by the Vistula’s midstream inflows and the great Masurian lakes. The article analyzes the culture of spheral amphora in the Central Lithuania. At the end of the 4th – beginning of the 3rd millennium B. C. inhabitants of the culture of spheral amphora emerged in Lithuania. Permanent inhabitants settled in the 1st quarter of the 3rd and their progeny remained till the beginning of the 2nd millennium B. C.. The ceramics of the culture stands out with its special technology. In the clay mass plenty of coarse selected grinded granite was used. The archeological findings: spheral amphorae, infudibular cups, vases, barrel-shaped pots, bowls, stone, flint articles, etc.. Only three elements are known in ornamentation: column brands, pearl strips and string brands. A big difference between the everyday use and prestigious articles is noted in the stone inventory. The shapes of flint articles characterize with the traits of older local cultures. The transition to the productive economy is evidenced by the discovered agricultural tools. Ceramics characterize with new drawings, related to images of land and farming. The amber pebbles and trapezium shaped staples reflect the view of the world. The symbol of an axe, brought by the culture of spheral amphora is important. The axes were used by farmers as amulets. Sacrifices were performed in the old sacrifice places, which remained from the Narva culture.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15373
Updated:
2018-12-20 22:55:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 13
Export: