Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėse
Alternative Title:
Exotic flint and flint substitutes material in Stone Age and Bronze Age settlements in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 31, p. 109-122
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Silicitinės uolienos; Silicifikuota opoka; Titnagas; Akmens amžius; Bronzos amžius; Siliceous rocks; Silicified gaize; Flint; Stone Age; Bronze Age; Silicitinės uolienos; Kreidos periodas; Devono periodas; Cretaceous period; Devonian period.
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Devono periodas; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kreidos periodas; Silicifikuota opoka; Silicitinės uolienos; Titnagas.
EN
Bronze Age; Cretaceous period; Devonian period; Flint; Siliceous rocks; Silicified gaize.
Summary / Abstract:

LTPristatomi Lietuvos istorijos instituto, Geologijos ir geografijos instituto bei Pedagoginio universiteto mokslininkų grupės atliktų tyrimų pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studiįų fondo paremtą projektą "Silicitinės uolienos kaip žaliava priešistoriniams dirbiniams" rezultatai. Projekto tikslas buvo ištirti įvairių silicinių uolienų rūšių žaliavos šaltinius ir jų panaudojimą akmens ir bronzos amžiais Lietuvos teritorijoje. Dėl prieinamos gausios kokybiškos titnago žaliavos Nemuno baseine (pietinė Lietuvos dalis) senovės gyvenvietėse egzotinių atsivežtinio titnago pavyzdžių reta. Tyrimo metu atskleistos įvairios silicitų rūšys, senovės žmonių naudotos titnagui pakeisti. Nors statistinė analizė rodo, kad titnagui alternatyvių silicitų reikšmė senovės gyventojų ūkyje nebuvo didelė, neatmetama galimybė, kad egzistavo tokios bendruomenės, kuriose ši alternatyvi žaliava buvo labai svarbi. Archeologiniu požiūriu šiaurinės Lietuvos dalies akmens ir žalvario amžiai yra toli gražu nepakankamai ištirti. Bet titnago pakaitalai Lietuvos šiaurėje kartais naudoti. Alternatyvi titnagui žaliava kartais kompensavo trumpalaikį kokybiškos atvežtinės žaliavos trūkumą.

ENThis article presents the results of researches carried out by a group of scientists from the Lithuanian Institute of History, the Institute of Geology and Geography and the Pedagogical University according to the project "Siliceous rocks as a raw material for prehistoric ware" supported by the Lithuanian State Science and Studies Foundation. The goal of the project was to explore the sources of various siliceous rock raw materials and their use in the Stone and the Bronze ages in the territory of Lithuania. [From the publication]The results of the studies, performed by the group of researchers of the Lithuanian Institute of History, the Institute of Geology and Geography and Vilnius Pedagogical University according to the project "Silicitinės Uolienos kaip Žaliava Priešistoriniams Dirbiniams", supported by the State Studies Foundation of Lithuania are presented. The aim of the project was to study the sources of raw materials of different types of siliceous rock solid and their use on the territory of Lithuania in the stone and bronze ages. Due to the plentiful amount of quality flint raw material in the catchment of the Neman (the Southern part of Lithuania), exotic examples of brought-in flint are rare in the old settlements. During the studies different types of silicics, used by people in the old times instead of flint were identified. Although the statistical analysis shows that the significance of the silicics, alternative to flint in the life of the people in the old times was not big, there is the possibility that there existed communities, in which the said alternative material was very important. In the archeological terms the stone and brass ages in the Northern part of Lithuania are far from sufficiently studied. However the flint substitutes were sometimes used in the Northern Lithuania. The materials, alternative to flint sometimes compensated the shortages of the quality brought-in material.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16030
Updated:
2018-12-17 12:01:09
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: