Late Neolithic burial from the Drazdy 12 site in the upper Neman region (Western Belarus)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Late Neolithic burial from the Drazdy 12 site in the upper Neman region (Western Belarus)
Alternative Title:
Vėlyvojo neolito kapas Drazdy 12 gyvenvietėje, Nemuno aukštupio (Vakarų Baltarusija) regione
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2016, t. 42, p. 105-125
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Baltarusija, Drazdai, plokštinis kapas, Virvelinės keramikos kultūra, Dniepro vidurupio kultūra, vėlyvasis neolitas, Nemuno aukštupio regionas; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Įkapės; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai / Cemeteries. Tombs. Graves; Neolitas.
EN
Belarus, Drazdy, fat grave, Corded Ware culture, Middle Dnieper culture, Late Neolithic, Upper Neman region; Neolithic; Shroud.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Nemuno aukštupio regione 2014 m. aptiktas vėlyvojo neolito kapas. Virvelinės keramikos kultūros ratui priskirtinas plokštinis kapas rastas Drazdy 12 (Vakarų Baltarusija) įvairiais laikotarpiais datuojamoje gyvenvietėje. Laidosenos ypatumai bei įkapės atitinka vietinių Virvelinės keramikos kultūros grupių, tokių kaip Dniepro vidurupio kultūra, bruožus. Kai kurie bruožai gali būti kildinami iš Rutulinių amforų kultūros tradicijų. Remiantis tipologiniais kriterijais, kapas datuotinas III t-mečio pr. Kr. antrąja puse. [Iš leidinio]

ENThe article discusses a new Late Neolithic burial investigated in the Upper Neman region in 2014. A flat grave in the Corded Ware culture’s range was found at the multi-period Drazdy 12 site in Western Belarus. e special features of the burial and grave goods correspond to the characteristics of the local ‘corded’ groups as well as the Middle Dnieper culture. Some characteristics could have originated in the Globular Amphora culture’s traditions. Based on the typological criteria, the burial was dated to the second half of the 3rd millennium BC. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60962
Updated:
2018-12-17 14:07:08
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: