Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos "Užnemunės priešistorė" kritika : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos "Užnemunės priešistorė" kritika: recenzija
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2011, t. 37, p. 251-257
Recenzuojama knyga: Užnemunės priešistorė 2010 239 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vygandas Juodagalvis; Užnemunė; Akmens amžius; Bronzos amžius; Vygandas Juodagalvis; Užnemunė; Stone age; Bronze age.
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Vygandas Juodagalvis. Užnemunės priešistorė.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Vygando Juodagalvio monografija „Užnemunės priešistorė“. Monografijos tema lengvai suprantama – būtent Užnemunės priešistorei autorius skyrė daugiausia triūso, nors ne tik jai. Recenzijos autorius pažymi, kad V. Juodagalvis, aišku, nepralenkė R. Rimantienės nei kasinėtų plotų, nei radinių gausa, tačiau jau dabar aišku, kad Lietuvos archeologijai jis davė ir duos daug. Teigiamai atsiliepdamas apie V. Juodagalvio archeologinius tyrinėjimus, recenzijos autorius pateikia kritinių pastabų monografijai. Recenzijos autorius tikisi, kad recenzijoje išsakytos mintys padės skaitytojams suprasti kur yra labai ir labai diskutuotini dalykai, o ne įrodyta tiesa ir būtent tiesos link Lietuvos archeologiją stumtels ne tik V. Juodagalvio knyga, bet ir šioje recenzijoje išsakyta kritika. Recenzijos autorius atkreipia dėmesį į keletą monografijoje išsakytų abejotinų teiginių, polemizuoja su monografijos autoriumi pateikdamas savo argumentus ir juos pagrįsdamas ankstesnių tyrinėjimų bei publikacijų medžiaga. Daug dėmesio recenzijoje skiriama Lietuvos mezolito chronologijos ir periodizacijos klausimams.

ENThe review discusses the monograph “Užnemunės priešistorė” [The Prehistory of Užnemunė] by Vygandas Juodagalvis. The theme of the monograph is easy to understand – the author mainly focused on the prehistory of Užnemunė, yet also touched upon other issues. The reviewer notes that Juodagalvis certainly did not surpass Rimantienė either in the number of sites excavated or artefacts found; however, it is now clear that he has made a large contribution to Lithuanian archaeology. Positively evaluating the archaeological explorations of Juodagalvis, the reviewer provides critical remarks regarding the monograph. The reviewer expects that the thoughts expressed in the review will help the readers to understand which issues are very disputable rather than proven truth and namely Juodagalvis’ book and the critique expressed in this review will push Lithuanian archaeology towards the truth. The reviewer notes several doubtful statements expressed in the monograph, debates with the author of the monograph giving his arguments and basing them on the material of previous investigations and publications. The review pays considerable attention to the issues of Lithuanian Mesolithic chronology and periodization.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36789
Updated:
2018-12-17 13:11:29
Metrics:
Views: 53    Downloads: 40
Export: