The late neolithic grave at Gyvakarai in Lithuania in the context of current archaeological and anthropological knowledge

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The late neolithic grave at Gyvakarai in Lithuania in the context of current archaeological and anthropological knowledge
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2006, t. 6, p. 8-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vėlyvasis neolitas; Virvelinės keramikos/laivinių kovos kirvių kultūra; Migraciniai modeliai; Asimiliavimo modelis; Kapai; Late Neolithic; Corded Ware/Boat Axe Culture; Migration model; Acculturation model; Grave; Gyvakarai.
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Asimiliavimo modelis; Gyvakarai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Migracija / Migration; Vėlyvasis neolitas; Virvelinės keramikos/laivinių kovos kirvių kultūra.
EN
Acculturation model; Corded Ware/Boat Axe Culture; Grave; Late Neolithic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas unikalus archeologinis ir antropologinis radinys – apardytas vėlyvojo neolito kapas iš Gyvakarų (Kupiškio r.), aptiktas 2000 m. Radiokarbono datavimas – 3745+-70 (dešinysis blauzdikaulis, Ki-9470), 3710+-80 (kairysis alkūnkaulis, Ki-9471) – patvirtino vėlyvojo neolito pabaigos datą. Kape rasti iš tamsios spalvos šlifuoto smulkiagrūdžio akmens pagamintas akmeninis laivinis kovos kirvis, titnaginis įtveriamasis kirvukas, titnaginė skeltė-peilis ir kol kas vienintelis Lietuvoje kaulinis (raginis?) kūjagalvis smeigtukas, kuriam analogijų daugiausiai randama teritorijoje į šiaurę nuo Juodosios jūros ir Šiaurės Prieškaukazėje, taip pat Vidurio Europoje, Fatjanovo kultūros kapinynuose. Rastas skeletas fragmentiškas, priklausęs 35-45 m. vyrui, kaukolė vizualiai hipermorfiška, dolichokraninė, vidutinio pločio ar plačiu veidu (išmatuoti dėl fragmentiškumo nepavyko), postkranijinis skeletas labai masyvus, rekonstruotas ūgis – 173-176 cm. Tokios fenotipo ypatybės būdingos ir kitiems Lietuvos Virvelinės keramikos . Laivinių kovos kirvių kultūros atstovams, analogijų jam randama Estijoje, Prūsijoje ir Fatjanovo kultūroje. Straipsnyje taip pat aptariamos kelios archeologiniais, antropologiniais ir genetiniais duomenimis paremtos hipotezės. Antropologiniai ypatumai paremtų Lietuvos Virvelinės keramikos kultūros žmonių imigracijos hipotezę, tuo tarpu genetiniai ir kai kurie archeologiniai faktai – akultūracijos modelį. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses a unique archaeological and anthropological find – a half destroyed grave from the late Neolithic period in Gyvakarai (Kupiškis distr.) that was discovered in 2000. Radiocarbon dating – 374570 (the left calfbone, Ki-9470), 371080 (the left ulna, Ki-9471) – has confirmed the date of the end of the late Neolithic period. The grave also contained a boat–shaped battle axe made from dark-coloured cut fine-grained stone, a flint encased hatchet, a flint knife and Lithuania’s sole bone (horn?) bull pin that only has analogues mostly in the area north of the Black Sea and north of the Caucasus, as well as in Central Europe and the Fatjanovo culture burial grounds. The discovered fragmentary skeleton is of a male of 35–45 years. Visually, the skull is hypermorphic and dolichocranial, with a face of average width or a broad face (its fragmentary nature prevented any measuring). The postcranial skeleton is extremely solid, with the reconstructed height measuring 173-176 cm. Such features of the phenotype are also characteristic of other representatives of the Lithuanian Corded Ware culture and the boat-shaped battle axe culture, with analogues found in Estonia, Prussia and the Fatjanovo culture. The paper also analyses several hypotheses based on archaeological, anthropological and genetic information. The anthropological features would provide the grounds for the hypothesis of immigration of the Lithuanian Corded Ware culture people, while the genetic and some of the archaeological facts would ground the model of aculturisation.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10996
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: