Akmens amžius Pietų Žemaitijoje. Nauji archeologiniai duomenys ir jų vieta Rytų Baltijos regiono kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmens amžius Pietų Žemaitijoje. Nauji archeologiniai duomenys ir jų vieta Rytų Baltijos regiono kontekste
Alternative Title:
Stone Age in Southern Žemaitija. New archaeological data and its place in the context of the East Baltic region
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 39, p. 71-95. The unknown land of Žemaitija: the 13th to the 18th centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Keywords:
LT
Priešistorė; 21 amžius; Akmens amžius; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi pirmieji apibendrinti archeologiniai duomenys apie akmens amžiaus laikotarpį Tauragės ir Šilalės rajonuose, pietinės Žemaitijos dalyje. Iki šiol ši teritorija buvo beveik neįtraukiama į bendrą Lietuvos ir Rytų Baltijos akmens amžiaus tyrinėjimų kontekstą dėl mažo kiekio mokslinių duomenų, tačiau nauji archeologinės medžiagos tyrimai įgalina tą padaryti. Straipsnyje aptariama Tauragės ir Šilalės kraštų muziejuose saugoma archeologinė medžiaga, tirta laboratoriniais metodais, o jų rezultatai įtraukti į bendrą Rytų Baltijos regiono kontekstą. Juos papildo 2016–2017 m. inicijuotos archeologinės žvalgomosios ekspedicijos palei minėtų kraštų upių ir ežerų krantus, kur surasta pirmų įrodymų apie šiose vietose buvusias laikinas akmens amžiaus medžiotojų-žvejų-rinkėjų gyvenvietes. Archeologinę medžiagą daugiausia sudaro iš titnago pagaminti medžioklės ir darbo įrankiai, osteologinė medžiaga, taip pat akmeniniai įvairių tipų kirviai. Ji tirta apžvelgiant ją iš technologinio gamybos požiūrio ir AMS 14C datavimo metodu, taip pat trasologiniu būdu. Tyrimų teritorija patenka į Jūros upės baseiną, kurį sudaro ne tik mažesnės upės, bet ir nedideli ežerai, kurių dalis per tūkstančius metų užpelkėjo. Archeologiniai duomenys patvirtina, kad pietinės Žemaitijos teritorijoje ankstyviausios žmonių gyventos vietos patenka į finalinio paleolito laikotarpį, o apgyvenimo procesas toliau tęsėsi mezolito ir neolito laikotarpiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akmens amžius; Šiauriniai elniai; Titnago industrija; Skelčių nuspaudimo technika; AMS 14C datavimas; Trasologija; Apgyvenimo raida; Pietų Žemaitija; Stone Age; Reindeer; Flint industry; Pressure blade technique; AMS 14C dating; Microwear analysis; Settlement; Southern Žemaitija.

ENThe paper presents the first general archaeological data about the Stone Age period in the Tauragė and Šilalė districts, in the south of the historic Žemaitija (Samogitia) area of western Lithuania. Until recently, this area was almost excluded from the general context of Lithuanian and east Baltic Stone Age studies, due to a lack of information. However, new archaeological material in the museums of the Tauragė and Šilalė districts now makes it possible to discuss the region in this period. The archaeological material has been subjected to laboratory testing, and the first results are included in the context of the east Baltic region. In addition, archaeological fieldwork that was carried out along the banks of the rivers and lakes in these districts in 2016 and 2017 provided the first evidence of Stone Age hunter-fisherman-gatherer sites. This material consists of hunting and work tools, and the manufacturing debris from flint and non-flint raw materials, osteological remains, and ground stone and flint axes of various types. The material was investigated by reviewing it from a technological perspective, and by the AMS 14C dating method, while some finds were also studied by micro-wear analysis. The study area falls within the Jūra river basin, which consists not only of smaller tributaries, but also of small lakes, some of which have become overgrown and transformed into peat-bogs over the millennia. The archaeological evidence confirms that the earliest inhabited sites in southern Žemaitija date from the Final Palaeolithic, while the area continued to be settled during the Mesolithic and Neolithic. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v39i0.2117
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91233
Updated:
2021-03-01 20:16:07
Metrics:
Views: 51    Downloads: 10
Export: