Visuotinės kokybės vadybos formavimas Lietuvos universitetuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinės kokybės vadybos formavimas Lietuvos universitetuose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTModernios, dinamiškos ir konkurencingos šalies ekonomikos sukūrimui ir plėtojimui bene didžiausią įtaką daro aukštojo mokymo sistemos struktūra ir lankstumas, universitetų veiklos kryptingumas ir efektyvumas. Universitetuose visada buvo naudojami įvairūs darbo, mokymo metodai ir priemonės, tačiau jų akivaizdžiai nepakanka, nes Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių, aukštosioms mokykloms iškyla sunkumų dėl tam tikro mokymo kokybės lygio išlaikymo ir kėlimo, mokymo programų tinkamumo, absolventų įsidarbinimo, naujausių technologijų, padedančių pateikti, valdyti, įvertinti ir kontroliuoti pažinimą, naudojimo ir kt. Užsienio šalių autorių atlikti tyrimai rodo susidomėjimą visuotinės kokybės vadybos (VKV) koncepcija bei jos taikymu aukštojo universitetinio mokymo kokybei užtikrinti. Darbo tikslas  nustatyti visuotinės kokybės vadybos koncepcijos, principų ir metodų taikymo galimybes ir prielaidas Lietuvos universitetuose. Pagrindiniai teoriniai ir praktiniai darbo rezultatai: suformuota eilė VKV principų, aktualių nuolat gerinant aukštojo mokymo kokybę; atskleista VKV diegimo mokymo organizacijose, panaudojant versle įprastus kokybės gerinimo ir užtikrinimo modelius, galimybė ir reikšmingumas; nustatyti vadybininkų ir ekonomistų rengimo Lietuvos universitetuose privalumai ir trūkumai; apibendrinti mokymo ir mokymosi sąlygų universitetuose kokybės veiksniai; parengti VKV diegimo prielaidų ir diegimo proceso modeliai Lietuvos universitetams. [Iš leidinio]

ENCreating and developing modern, dynamic and competitive state economy almost mostly depend on structure and flexibility of education system as well as on orientation and effectiveness of university studies. Universities always used various work and teaching methods and instruments, however, obviously, they are not enough, since higher schools of Lithuania, the same as those of the other countries globally, must solve problems regarding developing and keeping certain study quality level, employing the graduates, applying the newest technologies in delivering, managing, evaluating, and controlling knowledge of students, etc. Research conducted by foreign scientists show the interest in total quality (TQM) management concept and its application in order to guarantee high quality of university studies. The objective of this work is to identify possibilities of and preconditions for applying total quality management concept, principles and methods in universities of Lithuania. The main theoretical and practical results of the work are the following: the thesis forms a number of TQM principles relevant for constant improving the quality of higher education studies, discloses the possibility of implementing TQM in educational institutions using quality improvement and guarantee models common for business, defines shortages and advantages of preparing managers and economists in universities of Lithuania, and works out models of preconditions and the implementation of TQM in Lithuanian universities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10760
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 29
Export: