Universitetų informacinė infrastruktūra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetų informacinė infrastruktūra: disertacija
Alternative Title:
Information Infrastructure of Universities
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
130 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTInformacinė infrastruktūra disertacijoje traktuojama kaip svarbus informacijos strategijos ir informacijos valdymo praktinės veiklos etapas ir šių sričių teorijų elementas, atskleidžiantis pamatinės struktūrinės universitetų veikloje būtinos informacijos visumą ir struktūrines dalis bei jas vienijančius faktorius. Darbo objektas – virtualios universitetų informacinės infrastruktūros tyrimas, jos sampratos ir modelio teorinis pagrindimas, remiantis žinių komunikacijos ir žinių vadybos koncepcijomis bei universitetų veikos analize. Pirmoje darbo dalyje suformuluota informacinės universitetų infrastruktūros teorinė samprata ir pagrįstas modernaus universiteto virtualios informacinės infrastruktūros modelis. Antroje – išnagrinėta universitetų informacinės infrastruktūros raida, išaiškinti istoriniai jos kitimo veiksniai. Akcentuojamos universitetų virtualių informacijos struktūrų kūrimo, kaip šiuolaikinio universiteto tobulinimo veiksnio, galimybės. Trečioje – analizuojamos Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų informacinės infrastruktūros. Nagrinėjama šių universitetų informacinės infrastruktūros raida; išanalizuota informacinės visuomenės informacinių technologijų įtaka Lietuvos universitetų informacinės infrastruktūros kaitai; atskleistas šiuolaikinių Lietuvos universitetų virtualių informacinių infrastruktūros formavimasis, tinklapiuose identifikuojant besiformuojančius universitetų informacinės infrastruktūros modelius. Darbe įrodoma, kad tikslingas universiteto virtualios informacinės infrastruktūros kūrimas ir realizavimas, panaudojant žinių vadybos metodus ir priemones, yra išskirtinis informacinės visuomenės universitetų efektyvios veiklos bruožas.

ENThe paper approaches information infrastructure as an important stage of information strategy and practical activities of information management and an element of these theories that reveals the entirety and structural parts of basic structural information necessary in university activities, as well as uniting factors. The object of the thesis is development of virtual information infrastructure of universities, theoretical validation of the conception and model based on concepts of knowledge communication and knowledge management, as well as an analysis of university activities. Part One formulates theoretical concept of information infrastructure of universities and validates a model of information infrastructure of a modern university. Part Two examines the evolution of information infrastructure of universities, explain historical factors of the evolution. An accent is placed on the possibilities of creation of virtual information structures of universities as a factor for the improvement of modern universities. Part Three analyses information infrastructures of the Vilnius University, the Vytautas Magnus University and the Klaipėda University. The paper examines evolution of information infrastructure of these universities; analyses the influence of information technologies of an information society upon changes in the information infrastructure of Lithuanian universities; reveals formation of virtual information infrastructures of modern Lithuanian universities through identification of emerging models of information infrastructure of universities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11323
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 21
Export: