Aukštojo mokslo tradicija, šiuolaikiškumas ir perspektyva : edukologijos tyrimų medžiaga debatams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Aukštojo mokslo tradicija, šiuolaikiškumas ir perspektyva: edukologijos tyrimų medžiaga debatams
Editors:
Jucevičienė, Palmira
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2003.
Pages:
347 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
ĮVADAS — 1. AUKŠTOJO MOKSLO PASAULINĖS IR EUROPINĖS TENDENCIJOS: 1.1. Elitinio aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso esmė: paradigma ir Charakteristikos; 1.2. Kompetencijos sampratos erdvė; 1.3. Universitetinės studijos profesinio rengimo koncepcijos kontekste; 1.4. Įvairių šalių aukštųjų mokyklų teikiamų kvalifikacijų bei laipsnių palyginimo ir jų pripažinimo problemos; 1.5. Aukštųjų mokyklų akreditacijos patirtis ir problemos — 2. LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO KONTEKSTAS: 2.1. Nacionalinis identitetas ir švietimas Lietuvoje: demokratijos kelias; 2.2 Švietimo subjektų interesai, jų laukai bei juos įtakojantys veiksniai; 2.3. Antrepreneriškų gebėjimų plėtojimas posocialistinėje šalyje; 2.4. Lietuvos įmonių vadovų ir profesionalų humanitarinio išsilavinimo reikšmės organizacijos kultūrai tyrimas; 2.5. Besimokanti organizacija šalyje - kandidatėje į ES: vizija ar realybė?; 2.6. Kokiu laipsniu yra generalizuota Herzbergo dviejų veiksnių teorija? — 3. LIETUVOS AUKŠTASIS MOKSLAS PASAULINIŲ IR EUROPINIŲ TENDENCIJŲ KONTEKSTE: 3.1. Bendradarbiavimo reiškinys aukštajame moksle - atsakas į globalizacijos iššūkius; 3.2. Europinės švietimo dimensijos Lietuvos aukštajame moksle; 3.3. Lietuvos techniškųjų universitetų vystymosi problemos; 3.4. Lietuvos aukštojo mokslo reformos eiga: edukologinių vertinimų genezė: 3.4.1. Aukštasis mokslas esminėje kaitoje: Lietuvos aukštojo mokslo tyrimų įžvalga; 3.4.2. Lietuvos šiuolaikinis aukštasis mokslas: Quis es? Quo vadis?; 3.4.3. Tęstinumas švietimo sistemoje: aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų santykio problema; 3.4.4. Lietuvos aukštojo mokslo reformos galimas posūkis: edukologinis Vertinimas; 3.4.5. Lietuvos doktorantūros studijų bruožai pasaulinių tendencijų kontekste; 3.4.6. Šalis kelyje į žinių ekonomiką: klausimai aukštajam mokslui —4. LIETUVOS UNIVERSITETAS - ŠIUOLAIKINĖ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA?: 4.1. Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveikos procesai: sintezė ir sandūros problemos; 4.2. Universitetai reformos procese: besimokančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimo reikšmė; 4.3. Universiteto kultūra: 4.3.1. Universiteto kultūros kaip kompleksinio edukacinio veiksnio galimybės; 4.3.2. Universiteto kultūros tyrimo metodologija. 4.4. Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai - mokslininkų rengimo partnerystės erdvė: 4.4.1. Šiuolaikinių mokslinių tyrimų realizavimo sąlygų doktorantūros studijose struktūra; 4.4.2. Lietuvos universitetai - kelyje į pasaulinę akademinę bendriją: kritinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų vystymo problemos; 4.4.3. Vakarų universitetų vaidmuo ugdant Lietuvoje edukologijos mokslininkų naująją kartą Lietuvoje; 4.4.4. Partnerystės realizavimo problemos: tos pačios mokslo disciplinos skirtingų šalių mokslininkų ir skirtingų disciplinų tos pačios šalies tyrinėtojų komunikacija ir bendradarbiavimas 235 4.4.5. Edukologijos mokslininkų rengimas technologijos universitete kaip mokymosi kultūros skatinimo veiksnys: Kauno technologijos universiteto atvejis; 4.4.6. Normatyvinės ir interpretacinės paradigmų sąveika - naujas požiūris į I fizikos dėstymą universitete —5. ŠIUOLAIKINĖS EDUKOLOGIJOS POŽIŪRIS [ STUDIJAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE: SISTEMOS IR ŽMONĖS: 5.1. Studijų sistemos ir veiksniai: 5.1.1. Sąlygų, įgalinančių studijuoti aukštojoje mokykloje, analizė; 5.1.2. Edukacinė, studentą įgalinanti studijuoti, sistema mokymosi paradigmos kontekste; 5.1.3. „Kompetencijų trikampis" - universiteto bibliotekos mokymosi aplinkos viena iš esminių charakteristikų; 5.1.4. Modulinio mokymo elementų taikymas studijoms optimizuoti; 5.1.5. Edukacinio proceso grįžtamojo ryšio terminų problema. 5.2. Dėstytojai ir studentai: 5.2.1. Universiteto dėstytojo edukacinė kompetencija mokymosi paradigmos Kontekste; 5.2.2. Reikalavimai aukštosios mokyklos dėstytojams ir jų veiklos galimybės: Europos šalių ir Lietuvos lyginamoji analizė; 5.2.3. Universiteto studentų įpročiai žiniasklaidos priemonių vartojimo kontekste. 5.3. Konkrečių studijų programų realizavimo atvejai: ko reikia sėkmei?: 5.3.1. KTU Administravimo fakulteto studijų programos: visuminis vaizdas tarptautiniame kontekste; 5.3.2. Projektų vertintojų kompetenciją plėtojanti programa: bendrosios prielaidos ir jų realizavimas vertintojų rengimo praktikoje; 5.3.3. Modulio „Organizacijos elgsena" didaktinė sistema ir jos realizavimas; 5.3.4. Modulio „Lyginamoji edukologija" didaktinė sistema ir jos realizavimas — VIETOJE APIBENDRINIMO.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas Lietuvoje; Europinės tendencijos; Mokslo reforma; Tęstinumas; Studijų sistemos; Edukacinis procesas; Reikalavimai dėstytojams; Higher education in Lithuania; European tendencies; Education reform; Continuity; Systems of studies; Educational process; Requirements for lecturers.

ISBN:
9955095342
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/963
Updated:
2022-03-09 14:17:35
Metrics:
Views: 40
Export: