Aukštojo mokslo demokratiškumas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos situacija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo demokratiškumas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos situacija: disertacija
Alternative Title:
The Democracy of higher education. World experience and the situation of Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
205 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Vytauto Didžiojo universitetas, 1998. Bibliografija.
Other Editions:
Democratic higher education: world experience and Lithuania's situation Kaunas : Vytautas Magnus University, 1998 28 p
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių Lietuvos visuomenės pokyčių XX a pab. Lietuvoje – tai jos demokratėjimas. Šis procesas palietė visas visuomenės struktūras, tarp jų ir švietimo sistemą bei jos posistemę – aukštąjį mokslą. Ypač svarbu, kad demokratija įsitvirtintų aukštajame moksle, nes tik tuomet galės įtakoti ir kitų visuomenės gyvenimo sričių demokratėjimo procesus. Nagrinėjant literatūrą išryškėja mokslinė problema: kokai yra aukštojo mokslo demokratiškumo pasaulinė patirtis ir kaip ji atsispindi Lietuvos šiuolaikinėje situacijoje? Tad šios disertacijos tikslas – apibrėžti ir teoriškai pagrįsti aukštojo mokslo demokratiškumo koncepciją, patikrinant jos realumą Vakarų šalyse bei Lietuvoje.

ENOne of the most significant changes in Lithuanian society in the end of the 20th c. was that it was becoming more democratic. All the parts of society including educational system as well as higher education were influenced by this process. It is very important for higher education system to be democratic because only then it is able to influence other social life processes to be more democratic too. While analysing the literature, the author explored one scientific question: what is the international democracy experience and how does it reflect the current situation of Lithuania. Therefore, the aim of this dissertation is to determine and scientifically prove the concept of the higher education democracy, examining the possibilities for it in the Western countries and in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11428
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 52
Export: