Aukštųjų mokyklų potencialo plėtra regionų socialinės ekonominės raidos kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų mokyklų potencialo plėtra regionų socialinės ekonominės raidos kontekste: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
199 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai mokslai) - Mykolo Romerio universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mykolo Romerio universitetas; Aukštosios mokyklos.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Expansion of the potential of higher education institutions in the context of the social and economic development of regions Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011 43 p
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu vykstant dideliems ekonominiams, socialiniams ir demografiniams pokyčiams aukštosios mokyklos išgyvena sudėtingus laikus. Svarbus klausimas, kaip išsaugoti pusiausvyrą tarp aukštųjų mokyklų tradicinių vertybių ir labai dinamiškos aplinkos, greitai besikeičiančių visuomenės poreikių, kurie iškelia aukštosioms mokykloms naujus veiklos prioritetus. Darbu siekiama išnagrinėti aukštųjų mokyklų potencialo plėtrai ir regionų socialinei ekonominei raidai būdingų procesų sąveiką bei jos ypatumus ir parengti perspektyvią teorinę aukštųjų mokyklų potencialo plėtros regionų socialinės ekonominės raidos kontekste koncepciją, skirtą taikyti Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Darbe pasiūlytas naujas perspektyvus teorinis aukštųjų mokyklų potencialo plėtros regionų socialinės ekonominės raidos kontekste modelis, pagal kurį aukštųjų mokyklų potencialo ir įvairių regioninių sistemų sąryšiai įvertinami atsižvelgiant į regionų hierarchiją.

ENHigher education institutions during the recent economical, social and demographical changes have been experiencing some difficulties. The important question now is how to preserve the balance between the traditional values of higher education and an extremely dynamic environment, the ever-changing needs of society, which never fail to give new priorities for higher education institutions. The aim of the thesis – to examine the typical interaction processes and their characteristics between the expansion of the potential of higher education institutions and the of regional socio-economic development; to formulate theoretic conception of the expansion of the potential of higher education institutions in the context of social economic evolution, which could be applied in Lithuania and other European Union countries. The thesis aims to examine managerial profile research perspectives related with of the expansion of the potential of higher education institutions in the context of regional socio-economic evolution; to define the expansion of the potential of higher education institutions in the context of regional socio-economic evolution and to indicate topicalities and concerns in this area researches. This thesis proposes a new theoretical conception, which allows studying, assessing and controlling the processes the expansion of the potential of higher education, while taking into account the socio-economical factors of regional development.

ISBN:
9789955192961
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28681
Updated:
2017-02-14 16:09:53
Metrics:
Views: 38
Export: