Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
86 lap
Notes:
Dr. disert. (fiziniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling the distribution of university finance Vilnius : [Vilnius University], 2003 25 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami universiteto biudžeto sudarymo, skirstymo ir panaudojimo principai, biudžeto lėšų paskirstymo studijoms modelis ir jo analizė, universiteto mokslinių tyrimų finansavimo matematinis modelis bei jo efektyvumo analizė. Įvade apžvelgiami kitų Europos ir pasaulio universitetų finansavimo principai. Pirmame skyriuje "Lietuvos aukštųjų mokyklų finansų vadyba 1990-2002 metais" apžvelgiama Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo vystymosi raida per nepriklausomybės dešimtmetį. Antrame skyriuje "Lietuvos aukštųjų mokyklų vidinė finansų vadyba" formuluojami aukštųjų mokyklų finansavimo šaltiniai, turimų lėšų skirstymo principai. Trečiame skyriuje "Universiteto matematinis finansavimo modelis" pasiūlyti ir išanalizuoti trys matematiniai finansavimo modeliai: 1) lėšų paskirstymo studijoms matematinis modelis, 2) universiteto mokslinių tyrimų finansavimo matematinis modelis, 3) Fakulteto mokslo finansavimo ir jo efektyvumo matematinis modelis. Šie modeliai yra naudojami skirstant Vilniaus universiteto biudžetą. Pagrindiniai disertacijos rezultatai: 1) suformuluoti universiteto biudžeto sudarymo, skirstymo ir panaudojimo principai; 2) sudarytas universiteto biudžetinių lėšų paskirstymo studijoms modelis; 3) sudarytas universiteto mokslinių tyrimų finansavimo modelis.

ENThe thesis deals with principles of university budgeting, budget allocation and use; as well as the analysis of budget allocation model and mathematical model of funding scientific research activities and its efficiency. The introduction provides an overview of funding principles in other European and world universities. The first chapter named “Financial management of Lithuanian higher education institutions in 1990-2002” provides an overview of the development of funding system in Lithuanian higher education during the decade of the independence of Lithuania. The second chapter, “Internal financial management of Lithuanian higher education institutions” sets higher education funding sources and fund allocation principles. The third chapter, “University mathematical model of funding”, proposes and analyses three mathematical financing models: a) fund allocation for studies mathematical model, 2) university scientific research funding mathematical model, and 3) faculty sciences funding and its efficiency mathematical model. These models are used for the allocation of Vilnius University budget. The main results of the thesis are the following: 1) formulated principles of setting, allocating, and using university budget, 2) formed university budget allocation to studies model, and 3) set university scientific research funding model.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21116
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 9
Export: