Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
194 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Concept of sadness in the Lithuanian and Russian languages Vilnius, 2004 30 p
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - aprašyti kalba išreikštą dalį koncepto, lietuvių kalboje reprezentuojamo žodžiu liūdesys, rusų - ...... Disertacijos pagrindas - daugiau nei 12000 šio kontinuumo emocijas pavadinančių žodžių vartojimo pavyzdžių. Darbas pagrįstas antropocentrinės paradigmos idėjomis - į kalbą žvelgiama kaip į kultūros fenomeną, siekiama atskleisti dalį gretinamų kalbų pasaulėvaizdžio ir atsakyti į klausimus: ką ir kaip žmogus galvoja apie šį tikrovės fragmentą. Aprašant liūdesio (rus. .....) emocijas pavadinančių žodžių reikšmes pasitelkiamas prototipinės situacijos scenarijus, kurį sudaro tokie elementai: emocinės būsenos priežastis, menamoji emocinės būsenos vieta, emocinės būsenos subjektas, emocinės būsenos raiška, emocinės būsenos padariniai. Emocinių būsenų ypatybės siejamos su atitinkamomis konceptualiosiomis metaforomis. Konceptualiosios metaforos ir prototipinės situacijos scenarijus laikomi nepriklausomais gretinimo etalonais. Kalbinės analizės rezultatus patvirtina ir papildo laisvųjų asociacijų eksperimentas. Liūdesio (rus. .....) emocijų konceptualizavimo skirtumai gretinamose kalbose yra kokybiniai. Rusų kalbos pasaulėvaizdyje šios emocijos yra įvairiapusiškesnės: remiantis detalia klasifikacija pagal intensyvumą, poveikio jėgą ir t. t. atrodo, kad jos turi daugiau kokybinių variacijų. Lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje liūdesio emocijos stipriau paveiktos kultūros, labiau priklauso nuo intelektinio padėties vertinimo. [Iš leidinio]

ENThe objective of the work is to describe a part of a concept, expressed by language, of a Lithuanian word “sadness” (liūdesys) and Russian word ... . The fundamental of the thesis consists of 12000 examples of words used for naming emotions of such continuum. The work is based on ideas of anthropocentric paradigm where language is considered as a cultural phenomenon and there is an objective of disclosing the world-view of languages being compared as well as answering the question what does a human think about a certain fragment of reality. In order to describe the meanings of words used for naming the emotions of “sadness” (Russ. …) the author invokes prototypic situation scenario consisting of the following elements: the reason of the emotional state, the imaginary place of the emotional state, the subject of the emotional state, the expression of the emotional state, and the outcome of the emotional state. Characteristics of emotional states are related to the appropriate conceptual metaphors that, together with the prototypic situation analysis, are considered as independent standards of a comparison. The results of the linguistic analysis are supplemented by the experiment of independent associations. Conceptual differences between the emotions of “sadness” (Russ. …) are quantitative ones. In Russian world-view, these emotions are more versatile: based on detailed classification under the intensity, strength of the impact, etc., they seem to have more qualitative variations. In Lithuanian world-view, emotions of “sadness” are more affected by culture and depend on intellectual evaluation of situation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10171
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 75
Export: