Pavydas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavydas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Envy in the Lithuanian language worldview
In the Journal:
Filologija. 2005, Nr. 10, p. 65-69
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip suvokiamas pavydas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. Analizuojant pavydo konceptualizavimą remtasi 1841 pavyzdžiu iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre sudaryto tekstyno. Emocinių būsenų ypatybes galima nusakyti išanalizavus atitinkamas konceptualiąsias metaforas. Metaforos nusako kalbos pasaulėvaizdyje užfiksuotus kokybinius emocijų požymius: stiprumą, silpnumą, teigiamą arba neigiamą emocinės būsenos vertinimą, galimybę kontroliuoti emociją bei tai, ar ši emocinė būsena yra pageidaujama. Aprašant konceptualiąsias pavydo metaforas linkstama pradėti nuo abstraktui suteikiamo materialumo. Toliau pereinama prie jo projekcijos erdvėje, galimybės būti kieno nors kito talpykla, apibūdinamos abstrakto ir žemės, oro, vandens ir ugnies asociacijos. Aprašymas baigiamas antropomorfinėmis ir zoomorfinėmis charakteristikomis bei emocinių būsenų vertinimą atspindinčiomis tamsos metaforomis. Išanalizavus konceptualiąsias pavydo metaforas paaiškėjo, kad lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje šis psichikos reiškinys siejamas su tokiais subjektais ir objektais, kurių būsenos patyrėjas kontroliuoti negali arba gali tik iš dalies, kontrolės visada trūksta – skysčiu, nuodais, ugnimi, stichine jėga, liga, asmeniu, priešu, valdovu, gyvūnu, tamsa. Dažniausiai linkstama pavydą personifikuoti. Galima daryti išvadą, kad lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje pavydas įsivaizduojamas kaip stipri, sunki, pavojinga, sunkiai kontroliuojama ir todėl neigiamai vertinama emocinė būsena. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptualioji metafora; Kalbos pasaulėvaizdis; Emocinių būsenų raiška.

ENThis article analyses how envy is understood in the worldview of Lithuanian language. The conceptualisation of envy is based on 1841 examples of the corpus created by the Computer Linguistics Centre of Vytautas Magnus University. The unique aspects of emotional states can be defined by analysing the appropriate conceptual metaphors. Metaphors define qualitative traits of emotions recorded in the worldview of language: strength, weakness, positive or negative evaluation of an emotional state, the possibility to control emotions, and also whether this emotional state is desired. In describing the conceptual metaphors of envy, one would be inclined to begin from substance that is given to the abstract. Then we move to its projection in space, the possibility of being a repository of someone else , describing associations of the abstract and earth, air, water and fire. The description is concluded with anthropomorphic and zoomorphic characteristics and metaphors of the dark which reflect the evaluation of emotional states. After analysing the conceptual metaphors of envy, it became clear, that this expression of the psyche in the worldview of Lithuanian is linked with the kind of subjects and objects, the state of which cannot be controlled by the person that experiences this state or can only control partially, as control is always lacking. Most often one is inclined to personify envy. One can make a conclusion, that envy in the worldview of Lithuanian is imagined as a strong, difficult, dangerous, hard to control and, as a result, negatively assessed emotional state.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1403
Updated:
2018-12-17 11:34:17
Metrics:
Views: 81    Downloads: 10
Export: