Metaforos, kuriomis gyvenome Londono olimpiados metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforos, kuriomis gyvenome Londono olimpiados metu
Alternative Title:
Metaphors we lived by during London olympic games
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 152-162
Keywords:
LT
Sportas / Sport; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami kai kurie sporto srities metaforų tyrimo rezultatai, gauti analizuojant tekstus, susijusius su 2012 metų Londono vasaros olimpinėmis žaidynėmis. Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojam mokslo projektą Nr. VAT-12022 S „Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“. Analizuojamos sporto metaforizacijos ypatybės, išryškėjusios analizuojant viešajam diskursui atstovaujančio interneto portalo „delfi.lt“ tekstus. Tiriant metaforas remtasi pagrindiniais kognityvinės metaforų teorijos pradininkų teiginiais ir atsižvelgta į šios teorijos išplėtojimą akcentuojant metaforos kalbinės raiškos svarbą, jos vaidmenį komunikacijoje. Ištyrus metaforas nustatytos tokios konceptualiosios ištakų sritys: žmogaus veikla, žmogaus orientavimasis erdvėje, daiktai (medžiagos) ir gamta. Sporto srities metaforizacijai būdinga tai, kad dažniausiai sportui metaforiškai priskiriami ištakų subkoncepto „Socialinė žmogaus veikla“ (karo, ekonomikos, švietimo, teatro, kortų žaidimo, komunikacijos, ritualų) vaizdiniai ir su ta sritimi susijęs žinojimas. Produktyviausi sporto srities metaforizavimo būdai – vadinamosios militaristinės ir ekonomikos metaforos. Militaristinėms metaforoms sporto diskurse būdinga tai, kad sportui priskiriami susiliejusi ištakų konceptų (karas ir daiktas, karas ir gamta, karas ir gyvūno fiziologija) požymiai. Daugiausia tikslinių (angl. deliberate) metaforų rasta tekstuose, susijusiuose su krepšiniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptualioji; Konceptualioji ištakų sritis; Konceptualioji metafora; Konceptualioji tikslo sritis; Sporto metaforos; Tikslo sritis; Viešasis diskursas; Conceptual metaphors; Conceptual source domain; Conceptual target domain; Public discourse; Sport metaphors.

ENArticle presents the part of research results of sport metaphors that were obtained while analyzing the texts related to London Summer Olympic Games held in 2012. The research is financed by Research Council of Lithuania (The National Research programme "The State and the Nation: Heritage and Identity" project "Conceptual Metaphors in Public Discourse" (VAT-12002), the head of the project Professor Habil. Dr. A. Gudavičius. In the present paper, the features of sport metaphorization that were revealed while analyzing the texts drawn from Internet Portal "Delfi" representing public discourse are analyzed. While analyzing the metaphors, reference was made to the key arguments postulated by the initiators of cognitive metaphor theories. Moreover, the attention was paid to the elaboration of this theory as well as the importance of linguistic expression of metaphor was emphasized. The following conceptual source domains were established: person's activity, person's orientation in space, things (materials) and nature. Sport metaphorization is common because the constructs of source subconcept "person's social activity" (war, economics, education, theatre, card game, communication, rituals) and the knowledge related to this area are mostly ascribed metaphorically to sport. The most productive ways of sport area metaphorization are so called war and economics metaphors. Militaristic metaphors in sport discourse are inherent with the features of merged source concepts that are ascribed to sport (war and thing, war and nature, war and animal's physiology). The deliberate metaphors are mostly found in the texts related to basketball. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52216
Updated:
2018-12-17 13:40:17
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: