Žodžio medis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio medis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Field of associations of the word tree in the Lithuanian language world-view
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2011, t. 13, p. 405-416
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asociacijų laukas; Kalbinė sąmonė; Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Žodinės asociacijos; Concept; Language sense; Language world-view; The field of associations; Word associations.
Keywords:
LT
Asociacijų laukas; Kalbinė sąmonė; Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Žodinės asociacijos.
EN
Concept; field of associations; Language sense; Language world-view; Word associations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti žodžio medis asociacijų lauką, t. y. iš dalies atskleisti lietuvių kalbinės sąmonės fragmentą kuris siejamas su medžio konceptu. Straipsnyje aprašomo tyrimo išvados pagrįstos 2010–2011 m. ŠU, VPU ir VU atlikto asociacijų eksperimento rezultatais. Iš viso apklausti 294 respondentai: 126 moterys ir 168 vyrai nuo 18 iki 27 metų. Išanalizavus asociacijų eksperimento rezultatus galima apibendrinti, kad su lietuvių kalbinėje sąmonėje susiformavusiu medžio konceptu siejama informacija gali būti skirstoma keliais aspektais. Minėtinos gausesnės paradigminės asociacijos. Dalis asociacijų siejama su medžio išvaizda. Lietuvių kalbinėje sąmonėje medis pirmiausia yra žalias (vadinasi, tipiškiausi medžiai matomi pavasarį arba vasarą), didelis ir aukštas (toks greičiausiai gali būti nejaunas, o jau brandus augalas). Žodinėse asociacijose dažnai minimi medžio lapai. Apibendrinus asociacijų eksperimento rezultatus galima teigti, kad prototipiškas lietuviškas medis yra ąžuolas. Respondentų kalbinėje sąmonėje medis yra susijęs su materialia nauda. Tik vyrams būdingos tokios asociacijos, kurios nesiejamos su medžio simbolika, bet greičiausiai atspindi tam tikrus erdvinius ryšius. Kalbinėse asociacijose paminėtas tik trečdalis iš Lietuvoje savaime augančių medžių rūšių. Medis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje simbolizuoja jėgą, gyvybę ir laiko tėkmę, jis suvokiamas kaip visada šalia esantis ir subjektui padedantis negyvosios gamtos objektas, kai kuriais bruožais panašus į patį žmogų. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present paper is to discuss the association field of the word tree, i. e. to reveal the fragment of the Lithuanian language which is related to the concept of tree. The research results arc substantiated by the results of the experiment of associations that was conducted in ŠU, VPU and VU, in the years 2010–2011. In general, 294 respondents were questioned: 126 women and 168 men from 18 to 27 years old. After the analysis of the results of the association experiment, the conclusion could be drawn that the information related with the concept tree, formed in the Lithuanian language, may be divided into several aspects. The more abounding paradigmatic associations should be mentioned. Part of associations is related with the appearance of the tree. In the Lithuanian language, the tree is, first of all, green (i. e. the most typical trees are seen in spring or summer), great and high (such plant is likely to be not young but mature). In verbal associations, the leaves of the tree arc often mentioned. After summing up the results of the experiment, it is possible to state that the most prototypical Lithuanian tree is an oak tree. In the respondents' linguistic sense, the tree is related with material benefit. In linguistic associations, only the third of the Lithuanian trees is mentioned. In the Lithuanian language world-view, the tree symbolizes power, life, and time; it is grasped as the object of inanimate nature, which all the time is close to us and which helps a subject and in some features is similar to a man. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37346
Updated:
2018-12-17 13:12:01
Metrics:
Views: 25    Downloads: 13
Export: