Kai kurie koncepto "liga" bruožai Lietuvos viešajame diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie koncepto "liga" bruožai Lietuvos viešajame diskurse
Alternative Title:
On some features of the concept "illness" in Lithuanian public discourse
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 107-117
Keywords:
LT
Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Konceptualioji metafora; Lietuvių kalba; Liga; Metaforinis modelis; Viešasis diskursas.
EN
Concept; Conceptual metaphor; Illness; Language world-view; Lithuanian language; Metaphorical model; Public discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apibendrinti Lietuvos viešajame diskurse užfiksuotus koncepto LIGA bruožus. Medžiaga tyrimui rinkta iš interneto svetainės „lrytas.lt“ (http://www. lrytas.lt). Su konceptu LIGA lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje siejami keli metaforiniai modeliai, todėl būtų galima teigti, kad ši nepageidaujama organizmo būsena charakterizuojama įvairiai. Ligai nesukonkretinto daikto, naštos, ugnies, stichinės jėgos, augalo charakteristikos suteikiamos retai. Daugiausia yra tokių pavyzdžių, kuriuose užfiksuotos ligai priskiriamos asmens charakteristikos. Lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje suasmeninta liga dažniausiai suvokiama kaip priešas. LIGA - PRIEŠAS su žmogumi kovoja ne vien jėga, šiam abstrakčiam fenomenui priskiriamos ir intelektinės charakteristikos. Pagrįsta teigti, kad viešajam diskursui (vadinasi, ir kalbos pasaulėvaizdžiui) būdingiausia sirgimą suvokti kaip kovą. Daugiausia dėmesio sutelkiama į agresyvesnio kovos dalyvio, t. y. ligos, charakteristikas, aktyvius priešininkų veiksmus, kovos baigtį. Polinkis kalbant sveikatos klausimais pasitelkti metaforinius modelius LIGA yra KOVA ir LIGA yra PRIEŠAS leidžia daryti išvadą, kad sergantis žmogus dažniausiai savo būseną tapatina su ta būsena, kurią jaučia užpultas ir priverstas kovoti su priešu individas. [Iš leidinio]

ENThe present paper strives to generalize the features of the concept ILLNESS found in Lithuanian public discourse. The material for the present research was drawn from Internet website "lrytas.lt" (access via Internet http://www.lrytas.lt) from the 1st of January, 2011 until the 1st of September, 2011. Several metaphorical models are related to the concept ILLNESS in Lithuanian world-view, thus it is possible to state that undesirable state of organism is characterized in various ways. The characteristics of undefined object, burden, fire, natural power, plant are rarely ascribed to illness. The examples where person's characteristics are ascribed to illness are most common. In Lithuanian world-view, personified illness is mostly perceived as an enemy. ILLNESS IS ENEMY straggles with a person not only by means of strength: this abstract phenomenon has intellectual characteristics as well. It should be noted that for the public discourse as well as language world-view it is mostly common to perceive illness as fight. The significant part of attention is paid to the characteristics of more aggressi ve participant's fight, i.e. illness, enemy's activities, and the end of fight. The tendency while speaking on the issues of health to perceive the metaphorical models ILLNESS IS FIGHT and ILLNESS IS ENEMY permits to draw a conclusion that a sick person mostly identifies his/her state with the state that is felt when attacked and forced to fight with enemy. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52211
Updated:
2018-12-17 13:40:15
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: