Abstrakčius fenomenus pavadinančių žodžių reikšmių aiškinimo ypatumai lietuvių kalbos žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Abstrakčius fenomenus pavadinančių žodžių reikšmių aiškinimo ypatumai lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
How words denoting abstract phenomena are defined in Lithuanian dictionaries
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama aptarti abstrakčius fenomenus pavadinančių žodžių reikšmių aiškinimo ypatumus. Remiantis sąlygiškai nauju požiūriu į žodžio reikšmės ir koncepto santykį, emocines būsenas pavadinančių žodžių reikšmės traktuojamos kaip mažiausias emocinių konceptų aktualizacijos laipsnis. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas vien į liūdesio emocines būsenas. Lietuvių kalbos žodynų definicijos suteikia mažai informacijos apie šį konceptą. Nevengiama remtis sinoniminių reikšmės aiškinimo būdu; taip niveliuojami panašios, bet ne tos pačios reikšmės žodžiai. Bandant aprašyti geriausių kategorijos pavyzdžių struktūrą ir turinį, daugiau ar mažiau remiamasi prototipiškumo sąvoka. Visgi prototipų teorija labiau tinka konkrečių negu abstrakčių objektų klasėms, todėl, norint ją pritaikyti emocijoms aprašyti, būtina atsižvelgti į šios leksikos ypatybes. Tekstų, kuriuose kalbama apie žmogaus jausmus, analizė leidžia teigti, kad emocijas pavadinanti leksika yra situacinė. Tokie žodžiai orientuoja sąmonę fiksuoti svarbiausius momentus: kas išgyvena šią emocinę būseną, kokia yra jos priežastis, kaip galima nusakyti šios emocinės būsenos esmę, kokia yra jos raiška. Taigi aprašant liūdesio emocines būsenas iš dalies remiamasi prototipinės situacijos scenarijaus metodu. Kokybinius emocijų požymius nusako konceptualiosios metaforos. Tai, kad toks scenarijumi besiremiantis aiškinimo būdas yra produktyvus, įrodyta išanalizavus laisvųjų asociacijų eksperimento rezultatus, kurie atskleidė, jog daugiausia reakcijų į pateiktus žodžius stimulus yra susijusios su emocinę būseną sukėlusią priežastimi.Reikšminiai žodžiai: Abstraktas; Apibrėžtis; Emocija; Emocinė būsena; Konceptas; Konceptualioji metafora; Prototipinės reakcijos scenarijus; Reikšmė; Sinonimas; Žodynas; Abstract; Concept; Conceptual metaphor; Definition; Dictionary; Emotion; Emotional state; Meaning; Scenario of prototypical reaction; Synonym.

ENThis paper deals with the peculiarities of words denoting abstract phenomena in Lithuanian dictionaries. Some recommendations are presented on this basis as well. A relatively new point of view is presented while revealing the relationship between the meaning of a word and the concept it represents. The way in which abstract words are defined depends on their specific character. Attention is devoted to the emotional states of 'sadness' (Lith. liūdesys). The definitions in the Lithuanian dictionary give little information about this concept. The meaning is given by listing synonyms - something not very suitable for words of this sort. Words denoting emotions raise several important questions: Who experiences this emotional state? What is its cause? How can this emotional state be described? How can it be expressed? Thus, when words denoting 'sadness' are defined, it is not enough to list synonyms: it is necessary to indicate the cause of the emotional state denoted by such words as well as to employ metaphors that denote particular emotions. An analysis of the results of a free-association experiment has proved that this sort of explanation is productive. It is hoped that these recommendations will be applied to the definitions not only of words denoting 'sadness' but also of other words denoting other emotional states. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34878
Updated:
2017-02-10 23:02:40
Metrics:
Views: 36
Export: