Bangos motyvas naiviojoje psichologijoje (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bangos motyvas naiviojoje psichologijoje (remiantis lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio medžiaga)
Alternative Title:
Motive of wave in naive psychology (on the basis of the material of Lithuanian language world-view)
In the Journal:
Res humanitariae. 2015, t. 18, p. 113-124
Keywords:
LT
Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptualioji metafora; Naivioji psichologija.
EN
Language world view; Conceptual metaphor; Naïve psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas skirtas vienam iš su lietuvių kalbos pasaulėvaizdžiu siejamos naiviosios psichologijos fragmentų – konceptualiajai BANGOS metaforai – aptarti. Laikomasi kognityvinei lingvistikai artimo požiūrio į kalbą, remiamasi kognityvine metaforos teorija, leidžiančia abstrakčių fenomenų charakteristikas paaiškinti pasitelkiant kalbos pasaulėvaizdyje užfiksuotą jų ryšį su tuo, kas yra konkretu ir suprantama. Remiantis iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno surinktais vidinio gyvenimo reiškinių pavadinimų (emocija, jausmas, nuotaika, susidomėjimas, džiaugsmas, nuostaba, liūdesys, pyktis, pasibjaurėjimas, panieka, baimė) ir įvairių žodžio banga formų junginiais apibūdinami tie jausmų ir emocijų sferos reiškiniai, kurie lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje suvokiami kaip banguojantys. [Iš leidinio]

ENThe present article analyses one of the fragments of naïve psychology – conceptual WAVE metaphor related to the Lithuanian language world-view. The approach to language which is close to cognitive linguistics is taken into consideration: it is referred to cognitive theory of metaphor, that allows to describe the characteristics of abstract phenomena by employing their relation to this what is concrete and understandable and what is fixed in language world-view. On the basis of the names of internal life phenomena as well as word combinations with different forms of the word wave, collected from Contemporary Lithuanian Language Corpus, those phenomena of the domains of feelings and emotions are described, which in the Lithuanian language world-view are perceived as waving. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62981
Updated:
2018-12-17 14:04:15
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: