Lietuviškosios metaforikos vertikalumo matas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios metaforikos vertikalumo matas
Alternative Title:
Lithuanian metaphors of vertical dimension
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2008, t. 50, p. 73-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnolingvistika; Kognityvinė kalbotyra; Kognityvioji kalbotyra; Kolokacija; Konceptualioji metafora; Metafora; Pasaulio vaizdas kalboje; Tekstynų lingvistika; Vertikalumas; Vertikalė; Cognitive linguistics; Cognitive lingvistics; Collocation; Conceptual methaphor; Coneptual metaphor; Corpus linguistics; Etnolinguistics; Linguistic picture of the world; Metaphor; Vertical dimention; Verticality.
Keywords:
LT
Etnolingvistika; Kognityvinė kalbotyra; Kognityvioji kalbotyra; Konceptualioji metafora; Metafora; Pasaulio vaizdas kalboje; Tekstynų lingvistika; Vertikalė; Vertikalumas; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
EN
Cognitive linguistics; Cognitive lingvistics; Collocation; Conceptual methaphor; Coneptual metaphor; Corpus linguistics; Etnolinguistics; Linguistic picture of the world; Metaphor; Vertical dimention; Verticality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, analizuojant lietuviškąsias metaforas, siekiama atskleisti lietuviškojo mentaliteto bruožus. Remiantis kognityviąja kalbotyra, tiriančia, kaip metafora struktūruoja konceptus ir lemia žmogaus mąstymą, laikomasi nuomonės, kad metafora yra kalboje atsispindintis konceptualus reiškinys. Daroma prielaida, jog apie kalbos vartotojus daug pasako tai, kas dažniausiai metaforizuojama ir kurioje vertikalės dalyje tai projektuojama. Paprastai tai, kas suvokiama kaip gera, atsiduria vertikalės viršuje, o kas bloga – apačioje. Metaforizuojami dalykai vertikalėje projektuojami ir kitokiu pagrindu: aukštai dar yra tai, ko yra daug, kas svarbu, kas prasideda ar netikėtai atsiranda. Tuo tarpu žemai arba giliai yra tai, ko yra mažai, taip pat tai ir jausmų, emocijų, esminių minčių, praeities vieta. Didžioji dalis socialinių metaforų rodo, kad gerovei svarbiausias yra valdžios veiksnys. Nemažai metaforų, kai stiprų emocinį krūvį turintys neigiami dalykai atsiduria vertikalės viršuje (kyla grėsmė, kyla skandalas). Įdomu, kad jausmų, esminių minčių vieta yra vertikalės apačioje (gili prasmė, giliai širdyje). Atrodo, lietuviams įprasta, kad tai, kas susiję su jausmų sfera, turi būti paslėpta, nematoma, todėl neiškelta į viešumą (viršų). Vertikalės apačia siejasi ir su tvirtumu, stabilumu, tai rodo kolokacijos su daiktavardžiais: pamatas, pagrindas, bazė. Iš vertikaliųjų metaforų akivaizdžiai matyti, kad jos nėra išsibarsčiusios vertikalėje bet kaip, o turi tam tikrą sistemą, pagrįstą vidine hierarchija, skirtingais atskaitos taškais, ir gali remtis ne tuo pačiu patirties pagrindu.

ENThis paper deals with the specific group of conceptual metaphors derived from the Dictionary of Lithuanian Nominal Phrases. The dictionary is compiled from collocations automatically extracted from the Corpus of Contemporary Lithuanian Language. The dictionary is a suitable source for selecting metaphors since it contains the most frequent phrases of the contemporary Lithuanian language. It is assumed that metaphors reveal the cultural world-view and vertical dimension metaphors constitute the right type of lexicon to reveal it because of its evaluative component. A positive evaluation and notions dealing with big quantities of objects are presented high on the vertical scale; contrariwise, a negative evaluation and small quantities are presented as being low on the scale. However, an analysis of Lithuanian conceptual metaphors reveals that negative and even shocking notions like conflict, danger, panic, problems, threat and so forth are presented high. On the other hand, and quite unexpectedly, notions denoting feelings and events in the past ate found low on the scale. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20788
Updated:
2018-12-17 12:21:15
Metrics:
Views: 98    Downloads: 22
Export: