Vidinio gyvenimo reiškinių sezoniškumas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinio gyvenimo reiškinių sezoniškumas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Seasonality of internal life phenomena in the Lithuanian language world view
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 20, p. 200-209
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti vieną iš naiviosios psichologijos fragmentų, t. y. kalbos pasaulėvaizdyje atsispindintį ryšį tarp metų laikų ir žmogaus emocinių būsenų beijausmų. Atliekant tyrimą remtasi visų žodžių pavasariškas, -a, pavasarinis, -ė, vasariškas, -a, vasarinis, -ė, rudeniškas, -a, rudeninis, -ė, žiemiškas, -a, žieminis, -ė formų, taip pat žodžių pavasario, vasaros, rudens, žiemos junginiais su žmogaus vidinio gyvenimo reiškinius pavadinančiais žodžiais. Svarbiausi su emocine būsena siejami momentai (emocinės būsenos priežastis, raiška, buvimo vieta, pagrindinės charakteristikos, padariniai) sudaro prototipinę emocinės būsenos situaciją. Prototipinėje situacijoje gali būti viena (nebūtinai privaloma) dalis – emocinės būsenos aktualizacijos laikas. Su visais keturiais metų laikais pirmiausia siejami nesukonkretinti vidinio gyvenimo reiškiniai – nuotaikos, jausmai, išgyvenimai, paremti kalbos pasaulėvaizdyje (vadinasi, ir kalbėtojų sąmonėje) susiformavusiu ir stereotipais paremtu metų laikų suvokimu. Su skirtingais metų laikais siejamų konkrečių vidinio gyvenimo reiškinių įvairovė nėra vienoda. Intensyviausias ir įvairiausias dvasinis gyvenimas vyksta pavasarį. Šiuo metų laiku patyrėjas gali išgyventi ir teigiamai, ir neigiamai vertinamas emocines būsenas. Vidinio gyvenimo reiškinių įvairovė būdinga ir rudeniui, tik didžioji dalis su rudeniu siejamų emocijų irjausmų vertinama neigiamai ir todėl yra nepageidaujama. Iš turimų pavyzdžių galima spręsti, kad vieni abstraktūs reiškiniai suvokiami kaip esantys gerokai įvairesni už kitus, pavyzdžiui, depresija, džiaugsmas siejami su daugiau nei vienu metų laiku. Vidinio pasaulio reiškinių ir metų laikų ryšys, užfiksuotas linkėjimuose, atskleidžia lietuvių kalbos pasaulėvaizdžiui būdingą pavasario, vasaros, rudens ir žiemos vertinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emocinė būsena; Jausmas; Kalbos pasaulėvaizdis; Naivioji psichologija; Prototipinė emocinė būsenos situacija; Prototipinė emocinės būsenos situacija; Emotional state; Feeling; Language world view; Language world-view; Naive psychology; The prototypical situation of emotional state.

ENThe aim of the present article is to discuss one of naïve psychology fragments; i. e., the relation reflecting in language world view among the seasons of the year and a person's emotional states and feelings. The research was carried out based on the forms of all words pavasariškas, -a, pavasarinis, -ė, vasariškas, -a, vasarinis, -ė, rudeniškas, -a, rudeninis, -ė, žiemiškas, -a, žieminis, -ė, as well as the word combinations of the words pavasario, vasaros, rudens, and žiemos with the words naming a person's internal life phenomena. The most important moments related to emotional state (the cause of emotional state, expression, occurrence, key characteristics, and consequences) constitute the prototypical situation of the emotional state. In a prototypical situation, one part, the actualization time of emotional state, which is not necessarily compulsory, may occur. The non-concretized phenomena of internal life (moods, feelings, and experiences) are firstly related to all four seasons of the year. They are substantiated with the perception of the seasons which formed in a language world view (in a language users' consciousness as well) and which are substantiated with the stereotypes. A variety of concrete internal life phenomena related to different seasons is not the same. The most intensive and versatile spiritual life proceeds in spring. In this time of the year, an experiencer may experience both positive and negative emotional states. A variety of internal life phenomena is common to autumn as well, though a bigger part of emotions and states related to autumn is evaluated negatively and thus is undesirable. On the basis of the collected examples, it is possible to state that some abstract phenomena are perceived as more versatile than other phenomena; e. g., depression and joy are related to more than one season of the year.The relation between internal world phenomena and the seasons of the year, which is fixed in regards, reveals the evaluation of spring, summer, autumn and winter, which is inherent for the Lithuanian language world view. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55685
Updated:
2019-01-24 20:12:11
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: