Konceptualioji metafora vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptualioji metafora vertime
Alternative Title:
Conceptual metaphor in translation
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 109-118. Vertimų pasaulyje
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Džordžas Orvelas; Anglų kalba / English language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Semantika / Semantics; Vertimas / Translation; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTDarbe tiriamos anglų kalbos daiktavardžio thought veiksmažodinės metaforinės kolokacijos G. Orwelo romano „1984“ vertime į lietuvių, čekų, lenkų, vokiečių ir rusų kalbas. Tyrimu siekiama nustatyti kognityvinės metaforos universalumo ar unikalumo mastą, pažiūrėti, ar metaforiškumas yra išlaikomas vertime. Tyrimas rodo, kad konceptualioji metafora gali būti perteikta ar neperteikta vertime. Metafora lieka, jei yra išlaikoma formalioji jos struktūra, t. y. originalo kalbos žodžių junginys yra verčiamas tokiu pat žodžių junginiu. Kai žodžių junginys yra keičiamas vienu žodžiu, metaforiškumas dingsta. Vertime išlikusi metafora gali išlaikyti originaliosios metaforos gramatinius ir semantinius požymius. Bendrieji požymiai, tokie kaip leksinė semantinė kolokacijos funkcija sakinyje, yra besąlygiškai perteikiama. Vertime išlaikoma ir funkcinė veiksmažodžio, vartojamo su thought, semantika. Tačiau konkreti anglų kalbos veiksmažodžių reikšmė dažnai vertime lieka neperteikta, atsiranda kitokio nei originale pobūdžio metaforos, būdingos konkrečiai kalbai. Originalias, autorines metaforas dažniau siekiama išlaikyti, tiksliai perteikiant jų semantiką. Esama įvairių priežasčių, dėl kurių vertime neatsispindi originalo teksto metaforos: prie objektyviųjų ir sisteminių priskirtinos originalo ir vertimo kalbų ypatybės; subjektyviosios priežastys gali būti nulemtos konteksto įtakos arba tiesiog vertėjo stiliaus ypatumų, jo valios. Konceptualiųjų metaforų metaforiškumo išlaikymo laipsnis vertime rodo jų specifiškumą ar universalumą, todėl vertimas gali būti metaforų kalbinės specifikos matas.Reikšminiai žodžiai: Džordžas Orvelas; Kolokacija; Konceptualioji metafora; Leksinė reikšmė; Semantika; Sintaksinė funkcija; Stilistika; Vertimas; „1984-ieji“; "Nineteen Eighy-Four"; Collocation; Conceptual metaphor; Conteptual metaphor; George Orwell; Lexical meaning; Semantics; Stylistics; Syntactic function; Translation.

ENCollocations of thought with a verb viewed from a multilingual perspective, using the translation of one novel into five languages as the basis for the pilot study, demonstrated a variety of ways to render collocational patterns and lexicogrammatical meanings. It can be stated that the original collocational patterns are preserved to a different extent in translations, which reveal systemic means to verbalise the notion of thought. The general meaning of initiation (as in the case of inchoative verbs of appearance) and duration (verbs of motion) of actions and processes of thought combined with the syntactic function of the noun thought is preserved in the translations. Lexical meanings of metaphoric verbs and nouns collocating with thought, as rendered in the translations, range from the more universal to language specific and comprise intermediate cases within the scale. Part of these metaphors (in our case personification of thought with the help of verbs of motion, some metaphors from nominal and prepositional phrases) are rendered by similar metaphors in translation while metaphoricity of others (metaphors denoting the occurrence, existence and possession of thought and the nominal metaphor train of thoughts) is not preserved. The very possibility of rendering metaphors from one language into another allows talking about language universal and specific metaphors. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24728
Updated:
2020-02-03 14:06:47
Metrics:
Views: 212    Downloads: 65
Export: