Emocinių būsenų suvokimo ypatumai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje : vanduo vs. ugnis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinių būsenų suvokimo ypatumai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje: vanduo vs. ugnis
Alternative Title:
  • Water vs. Fire (on Some Peculiarities About the Perception of Emotional States in the Lithuanian Language World View)
  • Water vs. fire (on sonic peculiarities about the perception of emotional states in the Lithuanian language world view)
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti, kaip lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje konceptualizuojamos liūdesio ir pavydo emocinės būsenos. Kalbotyroje emocinių būsenų ypatybės yra siejamos su atitinkamomis konceptualiosiomis metaforomis. Šiame straipsnyje dėmesys telkiamas tik į dvi konceptualiąsias metaforas: EMOCINĖ BŪSENA yra UGNIS ir EMOCINĖ BŪSENA yra VANDUO. Lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje konceptualioji metafora EMOCINĖ BŪSENA yra UGNIS paremta šia emocinių būsenų ir ugnies analogija: ugnis ir emocinės būsenos gali labai greitai keisti savo intensyvumą ir virsti naikinančia jėga. Lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje konceptualioji metafora EMOCINĖ BŪSENA yra VANDUO paremta tokiomis emocinių būsenų ir skysčių analogijomis: skysčiai matuojami skirtingais matavimo vienetais, emocinės būsenos ne visada pasireiškia vienodai stipriai; skysčiai gali žaibiškai keisti judėjimo kryptį, emocinės būsenos labai nepastovios; skysčiai, pasiekę tam tikrą intensyvumo laipsnį, tampa griaunamąja jėga, itin stiprios emocinės būsenos suardo vidinę harmoniją. Taigi nors ugnis ir vanduo yra visiškai skirtingi ir dažniausiai priešpriešinami reiškiniai, emocinių būsenų suvokimą atskleidžiančios konceptualiosios metaforos EMOCINĖ BŪSENA yra UGNIS ir EMOCINĖ BŪSENA yra VANDUO atspindi, verbalizuoja tas pačias arba labai panašias analogijas. Taip suvokiamos emocinės būsenos yra pavojingos, o jų poveikio padariniai gali būti nebepataisomi. Tokias emocines būsenas kontroliuoti sunku. Su ugnimi ir vandeniu siejamos emocinės būsenos gali būti skirtingo stiprumo.Reikšminiai žodžiai: Konceptualioji metafora; Emocinių būsenų raiška; Lietuvių kalbos pasaulėvaizdis; Conceptual metaphor; Expresion of emotional states; Wordl-view of Lithuanian language.

ENThe aim of the present paper is to discuss the conceptualisation of the emotional states of sadness and envy in the Lithuanian language world view. In linguistics, the peculiarities of emotional states are related to the corresponding conceptual metaphors. In the present paper, the attention is only focused on two conceptual metaphors: EMOTIONAL STATE is FIRE and EMOTIONAL STATE is WATER. In the Lithuanian language world view, the conceptual metaphor EMOTIONAL STATE is FIRE is based on the following analogy between the emotional state and fire: fire and the emotional states can change their intensity very frequently and turn into a destructive force. In the Lithuanian language world view, the emotional states and liquids are related by different measurement units which measure the liquids; moreover, emotional states do not always reveal themselves in a similar manner. Liquids can change their movements with lightning speed. Analogically emotional states are very inconstant. After reaching some definite point of intensity, the liquids become a destructive force: strong emotional states destroy the inner harmony. Summing up, the conclusion can be drawn that fire and water are totally different and are very often contrasting phenomena. The conceptual metaphors revealing the perception of emotional states EMOTIONAL STATE is FIRE and EMOTIONAL STATE is WATER verbalise the same or similar analogies. The emotional states perceived in this way are dangerous. The consequences may not be adjustable. It is difficult to control the emotional states; such control sometimes may be impossible. The emotional states related to fire and water may be of different strengths.

ISBN:
9986386985
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6084
Updated:
2016-09-22 16:14:02
Metrics:
Views: 37
Export: