Lingvokultūrinė precedentinių tekstų specifika = Linguistic-cultural particularity of precedent texts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lingvokultūrinė precedentinių tekstų specifika =: Linguistic-cultural particularity of precedent texts
Alternative Title:
Linguistic-cultural particularity of precedent texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 31-36
Keywords:
LT
reminiscencija; precedentinis tekstas; asociacijų eksperimentas.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - aptarti kai kuriuos precedentinių tekstų bruožus ir nusakyti jų lingvokultūrinę specifiką. Precedentiniais straipsnyje vadinami tokie tekstai, kurie yra žinomi ir svarbūs kurios nors kultūrinės bendrijos atstovams, atspindi jų pasaulio suvokimą, vertybines nuostatas, reiškinių tarpusavio ryšius. Precedentiniu tekstu gali būti vadinama atitinkamai kalbėtojų ar klausytojų grupei informatyvi nuosekli ženklų grupė: nemažos apimties literatūros kūriniai, citatos iš šių kūrinių, dainelės ir žodžiai iš animacinių filmų, reklaminiai tekstai etc. Precedentinis tekstas yra lingvokulturologijos duomenų šaltinis. Straipsnyje precedentiniai tekstai analizuojami dvejopai. Pirmiausia apžvelgiami įvairaus pobūdžio lietuvių kalbos pasaulėvaizdžiui būdingi precedentiniai tekstai, rasti J. Erlicko knygoje „Prisimynimai". Remiantis asociacijų eksperimento rezultatais, aptariami su konkrečia tema - liūdesiu - siejami precedentiniai tekstai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present paper is to discuss some features of the precedent texts as well as to describe their linguistic-cultural particularity. In the present paper, the precedent texts are considered to be those which are known and important to the representatives of some cultural society. They reflect the representatives' perception of the world, the attitude towards valuable things, relations among phenomena. The group of signs which is valuable and consistent so some group of people can also be considered as precedent text, i. e. fiction works of large volume, quotations from such works, popular jingles, words taken from animated cartoons, advertising texts, etc. The precedent text is a data source of linguistic-culture. In the present paper, the analysis of precedent texts is twofold. First, different texts which are common to Lithuanian world-view are discussed. In order to explicate them, the book „Prisimynimai" byJ. Erlickas is subjected to the analysis. Furthermore, referring to the results of association experiment, the precedent texts relating to the exact theme - sadness - are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12876
Updated:
2018-12-17 11:58:58
Metrics:
Views: 36    Downloads: 13
Export: