Прототипический аспект дефиниций значений

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Прототипический аспект дефиниций значений
Alternative Title:
The Prototypical Aspect of Definitions of Meanings
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 223-228
Keywords:
LT
Definicija; Prototipas; Žodynas.
Summary / Abstract:

LTDefinicija aiškinamajame žodyne visų pirma priklauso nuo dviejų dalykų: kaip suvokiamas žodis ir koks žodyno tikslas. Niekada tarp lingvistų nebuvo vienos nuomonės, kaip turėtų būti aiškinamas žodis. Dabartiniu metu vis labiau tolstama nuo struktūralistinio reikšmės suvokimo ir vis labiau pasitelkiama kognityvinė lingvistika. Reikėtų skirti tai, kas aktualizuojama kalbos akte ir priklauso nuo bendravimo situacijos, patirties ir kitų priežasčių, ir tipinį turinį. Aiškinamųjų žodynų pagrindu turėtų būti konceptas. Žodynas gali perteikti pasaulio vaizdą, užfiksuotą leksinių vienetų reikšmėse, t. Y. tai, kas realiai egzistuoja kalbos vartotojų sąmonėje, arba gali parodyti koncepto turinį, vaizdinius, egzistuojančius kalbančiųjų sąmonėje.Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Definicija; Prototipas.

ENDefinition in a defining dictionary first of all depends on two things: how the meaning of a word and the purpose of the dictionary are understood. Linguists have never agreed on how a word should be defined. At present cognitive linguistics is used more often than structuralistic conception of a meaning. One should distinguish between the topicality of speech that depends on the communicative situation, experience and other factors from typical content. Concept should be the basis of defining dictionaries. A dictionary may convey a world picture drawn by the meanings of lexical units, i.e. things that exist in the consciousness of speakers, or may show the content of a concept and images that exist in the consciousness of speakers.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose : disertacija / Silvija Papaurėlytė-Klovienė. Vilnius, 2004. 194 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9149
Updated:
2013-04-28 16:54:23
Metrics:
Views: 17
Export: