Publicistinis stilius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Publicistinis stilius
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
178 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Bendroji publicistinio stiliaus charakteristika. Pagrindinės funkcinės stilistikos sąvokos. Publicistinio stiliaus apibrėžtis; Informacinės ir poveikio funkcijų raiškos būdai; Turinio poveikis kalbinei raiškai; Adresanto ir adresato sąveikos pobūdis ; Publicistinio stiliaus diferenciacija ; Publicistinio stiliaus formavimosi pradžia — Publicistinio stiliaus lingvistiniai požymiai. Leksinės raiškos savitumas ; Morfologinės ypatybės ; Sintaksinės ypatybės — Publicistinio stiliaus teksto struktūra. Antraštinė teksto dalis ; Publicistinio teksto skaida ; Nominacinių grandinių vartojimo savitumas ; Laiko ir erdvės kategorijų raiška — Publicistinio stiliaus žarnai. Informacinio postilio monologiniai žanrai. Žinutė; Reportažas ; Analitinio postilio monologiniai žanrai. Komentaras; Straipsnis; Korespondencija; Žurnalistinis tyrimas; Esė; Recenzija — Ekspresyviojo postilio monologiniai žanrai. Apybraiža ; Pamfletai — Dialoginiai publicistinio stiliaus žanrai. Interviu ; Apklausa ; Pokalbis — Tekstai savarankiškam darbui — Sutrumpinimai — Literatūra — Priedai. Klausiamieji sakiniai publicistinio stiliaus tekstuose ; Autorės svarbiausios publikacijos.
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTFunkcinių stilių teorija padeda apibendrintai suvokti tikrovėje egzistuojančių tekstų požymius ir susidaryti tam tikrą vaizdą apie vieną iš galimų tekstų tipologijų. Ji vertinga ir tuo, kad, nagrinėjant atskiro funkcinio stiliaus vidinę diferenciaciją, galima priartėti prie atskirų atmainų-postilių, žanrų analizės, įsisąmoninti kiekvieno jųkalbinės raiškos įvairovę, o dar svarbiau - gilintis į individualųjį stilių. Aptariant publicistinį stilių, kurio poveikis kitiems funkciniams stiliams vis didėja, šioje studijoje pateikiama ir statistinių duomenų, kurie patvirtina funkcinių stilių esatį ir padeda susidaryti išsamesnį vaizdą, kaip skirtingose kalbinės veiklos srityse gali būti vartojamos įvairių lygmenų raiškos priemonės. Funkcinių stilių teorijoje remiamasi įvairių kalbos lygmenų raiškos priemonių analize, atsižvelgiama į teksto lingvistikos darbuose išskirtus teksto parametrus, kurie gali atskleisti įvairių tipų tekstų stiliaus savitumą. Tad darbe aptariami ir teksto struktūros dalykai. Darbo struktūrą lėmė kiek pakitęs požiūris į atskirų funkcinių stilių analizę. Ankstesnių metų autorės darbuose buvo remtasi tik postilių charakteristika, atskirų tekstų analize, o šioje studijoje aptariami ir publicistinio stiliaus žanrai, pateikiama jų pavyzdžių. Publicistinio stiliaus tekstai skiriami darbui auditorijoje, studentų pamėgtam savarankiškam darbui. Kiekvienas skaitytojas gali pasirinkti tuos analizės metodus, kurie geriausiai atitinka iš anksto numatytus darbo tikslus. [...]. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Stilius; Publicistinis stilius; Funkciniai stiliai; Teksto lingvistika; Tekstų žanrai; Style; Journalistic style; Functional styles; Text linguistics; Text genres.

ISBN:
9789955202196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79496
Updated:
2020-08-05 16:20:11
Metrics:
Views: 761
Export: