Komunikaciniai literatūrinės recenzijos žanro aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikaciniai literatūrinės recenzijos žanro aspektai
Alternative Title:
Communicative aspects of literary review genre
In the Journal:
Žurnalistikos tyrimai. 2012, Nr. 5, p. 206-236
Keywords:
LT
Komunikacija; Literatūra; Literatūrinė periodika; Literatūrinė recenzija; Literatūros kritika; Recenzentas; Recenzija; Spaudos žanrai; Žanras.
EN
Communication; Critic; Genre; Genres; Literary periodic; Literary review; Literature; Review.
Summary / Abstract:

LTLiteratūrinė recenzija užima tarpinę poziciją tarp žurnalistikos ir literatūrologijos. Priklausydama abiems mokslams, ji patiria ne tik žanrinės transformacijos iššūkių ar susiduria su kritiko kompetencijos problema, bet, daugumos literatūrologų teigimu, apskritai nyksta iš literatūrinės spaudos. Kaip tokios tendencijos priežastį literatūros tyrėjai įvardija buvusią totalitarinę santvarką, menką valstybės dėmesį (dažnu atveju – finansavimo stoką) ir recenzijos / recenzento nepilnavertiškumą. Literatūrinė recenzija lietuvių literatūros teorijoje aptarta gana mažai. Remiantis lietuvių žurnalistikos teorijos teikiama klasifikacija, recenzija priklauso analitinių žanrų grupei, tačiau šis skirstymas gana sąlygiškas. Žanro ribų paslankumas didina literatūrinės recenzijos rūšinę įvairovę, padaro ją lankstesnę skaitytojams. Pakitusios sociokultūrinės sąlygos lemia platesnes recenzijos funkcijas. Nors didžioji dalis straipsnyje analizuojamos mokslinės medžiagos priklauso komunikacijos mokslų sričiai, tačiau linkstama prie literatūrologinės perspektyvos: žurnalistikos ir literatūros tyrimų fone išryškėja literatūrinės recenzijos problematika. Lietuvių literatūrologų viešai deklaruojama pozicija ir žiniasklaidos teorijos sankirta yra šio straipsnio probleminė šerdis. [Iš leidinio]

ENLiterary review is a genre between journalism and literary sciences. Consequently as literary review transforms, it has the problems of critic competency. According to literary scholars, this genre dissapears from the literary press. Reasons of this process may be the former totalitarian regime, deficient attention on the cultural policy level (frequently – a lack of funding) and worthlessness of review/ reviewer. In Lithuanian literary theory literary review is discussed a little bit. In traditional Lithuanian journalism theory literary review is assigned to a group of analytic press genres, but this distinction is relative. Genre boundaries increases the mobility of literary reviews in species diversity, make it more flexible in respect of the reader. Changed socio-cultural conditions lead to extension of functions of review. Literary review situation in Lithuanian literary field is deplorable – this is opinion of the Lithuanian public discourse. To present literary review situation, to discuss it and distinguish the cause of it are the purpose of this article. Communication and media economics aspects are also important for genre of literary review, so therefore some things of this are analyzed too. [From the publication]

ISSN:
2029-1132
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53267
Updated:
2018-12-17 13:32:15
Metrics:
Views: 42
Export: