Buitinio stiliaus invazija į kitus funkcinius stilius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buitinio stiliaus invazija į kitus funkcinius stilius
Alternative Title:
Invasion of colloquial into other functional styles
In the Book:
Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos / sudarė Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 150-158
Keywords:
LT
Šnekamoji kalba / Spoken language; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu daug kalbama apie žanrų mišimą, diskutuojama dėl funkcinių stilių ribų. XX a. 8-9 dešimtmečiais daug rašyta apie kanceliarito veržimąsi į bendrinę kalbą, šiuo metu pastebima, kad visų stilių tekstuose esama buitinio stiliaus elementų. Manoma, kad tam įtakos turi bendrinės kalbos prestižo susilpnėjimas, šnekamosios kalbos išplitimas elektroninėje erdvėje. Iš tiesų, elektroninis diskursas prasidėjo chaotiškai - be normų ir nuostatų, o kai kada ir kaip protesto prieš griežtas taisykles forma. Iš pradžių manyta, kad tai laikinas reiškinys, kad laisvė nekontroliuojamai reikšti mintis turi vidines moralės taisykles, tačiau vis garsiau kalbama, kad būtent elektroninis diskursas yra mokinių neraštingumo priežastis. Tiek mokyklai, tiek brandžiai visuomenės daliai būtini autoritetai - siekiama kalbėti ir rašyti taip, kaip rašo populiarūs žurnalistai, rašytojai, kalba politikai. Ar šiandieninė žiniasklaida ir grožinė literatūra gali būti tas autoritetas, į kurį turėtume lygiuotis? Šio straipsnio tikslas - analitiniu metodu išanalizuoti skirtingų stilių tekstus ir konstatuoti, kiek jie yra paveikti buitinio stiliaus, kokios tendencijos išryškėja iš surinktos medžiagos. [...]. [Iš straipsnio, p. 150]Reikšminiai žodžiai: Administracinis stilius; Buitinis stilius; Meninis stilius; Mokslinis stilius; Publicistinis stilius; Stilistinis efektas; Šnekamoji kalba; Šnekamosios kalbos elementas; Administrative style; Colloquial language; Colloquial style; Colloquialism; Coloquial language; Everyday style; Literary style; Publicistic style; Science style; Scientific style; Stylistic effect.

ENRecent years have seen a confusion of genres; it can be stated that distinct limits of functional styles have been blurred. In the eighties and nineties of the 20th century the official correspondence style was observed as penetrating standard colloquial style; today it can be stated that in all text types elements of colloquial style can be traced. The change may be caused by the weakening of the prestige of standard language and the spread of colloquial style in the cyberspace. The texts of administrative style, those of official correspondence and legal (laws, orders, by-laws, etc.) sub-styles have yet avoided the influence of everyday colloquial style, since the official and templated administrative language is distinguished as most strictly regulated and thus secluded in terms of interaction with other functional styles. Purely scientific texts still tend to represent the integrity of style, while the popular science sub-style is heavily affected by colloquialisms. This is obvious in popular science magazines, where the text is stylistically adorned by using metaphoric expressions in colloquial style, for stylistic effect rather than for information transfer, thus ignoring the requirements set for the scientific and popular science language style. In these cases words qualifying as belonging to colloquial language do not serve for information transfer, on the contrary, they help to create a synonymous and impressive description by changing the main meaning of a word. Another area of popular science style is school textbooks; those are also invaded by the colloquial style. The addressee of school textbooks can be very well defined, thus to address him/her "in their language" has become a trendy practice: to appeal to young learners, textbooks often apply colloquialisms.Though feature articles tend to use elements of different functional styles, however the usage of colloquialisms in journalese in general takes on a very large scale, including non- normative standard language, barbarisms, vulgarisms and jargon. The interplay of literary style with the colloquial style depends on motivation, yet recent years witness a dramatic fall, both moral and linguistic, of the literary language, which occurs in the lowest possible ways of expression. [From the publication]

ISBN:
9789955209034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85092
Updated:
2020-12-17 20:21:45
Metrics:
Views: 305    Downloads: 81
Export: