Studentų požiūris į didžiųjų kalbos klaidų sąrašo leksikos svetimybes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūris į didžiųjų kalbos klaidų sąrašo leksikos svetimybes
Alternative Title:
Student attitudes to barbarisms in the list of great language mistakes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 1 (39), p. 120-124
Keywords:
LT
Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; Kalbos vartojimas; Kalbos vartosena; Neteiktina svetimybė; Neteiktinos svetimybės; Studentų požiūris; Svetimybės; Vartosena.
EN
Barbarism; Barbarisms; List of Great Language Mistakes; List of Greate language Mistakes; List of unacceptable loanwords; Student attitudes; Usage; Usage of language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – ištyrus aptarti, kaip Šiaulių universiteto nuolatinių studijų formos pirmakursiai vartoja ir vertina „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ svetimybes: ar studentai vartoja (supranta) pateiktas svetimybes; kur pateiktas svetimybes vartoja; kaip svetimybes vertina (atpažįsta, keičia); ar kalbinė aplinka turi įtakos svetimybių vartojimui. 84 proc. studentų pateiktas svetimybes yra girdėję tėvų, senelių, draugų kalboje. Studentai skiria kalbos vartojimo aplinką – oficialią bendrinę kalbą nuo šnekamosios kalbos, kur svetimybės gali būti vartojamos. Respondentai supranta, kad „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo pavyzdžiai yra neteiktinos svetimybės, moka jas taisyti – keisti lietuviškais atitikmenimis. Oficialiojoje kalboje studentai vartoja tik 2 proc. neteiktinų svetimybių. Iš 144 „Didžiųjų kalbos klaidų sąraše“ pateikiamų neteiktinų svetimybių ir jų darinių dauguma yra atėję iš slavų kalbų. 54 proc. studentų nurodo mokantys rusų kalbą (lenkų kalbą – 2 proc. studentų). Šie teiginiai yra subjektyvūs, taip teigia patys respondentai. Tikėtina, kad bendrojo lavinimo mokykloje rusų kalbos jie yra mokęsi, tačiau dauguma pirmakursių bendrauti (susikalbėti) rusų kalba negali. Apklaustieji 16 proc. „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ svetimybes žino, supranta, bet jų nevartoja, keičia lietuviškais atitikmenimis. Šnekamojoje kalboje apklaustieji vartoja 38 proc. „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ svetimybių. Studentai nesupranta ir nevartoja 44 proc. „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ svetimybių, atėjusių iš slavų kalbų. Šį faktą galima vertinti tik teigiamai – kalba gerėja. Studentai geba vertinti leksikos skolinius taisyklingumo aspektu. „Didžiųjų kalbos klaidų sąraše“ pateiktos svetimybės, perimtos iš slavų kalbų, neatitinka šių dienų studentų kalbos, todėl sąrašą reikėtų patikslinti. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to analyse and discuss how Šiauliai University full-time first year students use and view the barbarisms in the List of Great Language Mistakes: whether they use (understand) these barbarisms; where they use them; how they evaluate them (recognize, replace them); whether the linguistic environment affects the usage of barbarisms. The following conclusions can be drawn. The environment affects the human speech: even 84% of the students have heard the presented barbarisms in the speech of their parents, grandparents, and friends. Therefore, family, close environment have a great impact on the formation of vocabulary of a person. Students are able to recognise the environment of language usage, i.e. they are able to distinguish between the formal standard language and colloquial language where barbarisms can be used. The respondents understand that the examples presented in the List of Great Language Mistakes are barbarisms and are able to correct them, i.e. to replace them with Lithuanian equivalents. In formal language the students use only 2% of the barbarisms. The majority of barbarisms and their derivatives presented in the List of Great Language Mistakes come from the Slavic languages. 54% of the students say that they know the Russian language (2% of the students say that they know Polish). As the respondents claim themselves, these statements are subjective. It is likely that they studied the Russian language at secondary school; however, the majority of first year students are not able to communicate in Russian.The respondents know and understand 16% of barbarisms in the List of Great Language Mistakes but they do not use them, they use Lithuanian equivalents instead. In colloquial speech, the respondents use 38% of barbarisms presented in the List of Great Language Mistakes. Students do not understand and do not use 44% of barbarisms in the List of Great Language Mistakes that come from Slavic languages. This fact could be positively evaluated as it means that the language is getting better. The barbarisms of Slavic origin presented in the List of Great Language Mistakes do not reflect the speech of present-day students, so the list should be updated. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47559
Updated:
2018-12-17 13:34:48
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: