Modaliniai konektoriai mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modaliniai konektoriai mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Modal connectors in the texts of scientific and publicistic style
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 30-34
Summary / Abstract:

LTModalinių konektorių vartojimo polinkiai mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose išsamiai netirti. Esama apskritai modalinių žodžių vartojimo tyrimų. Šiame straipsnyje dėmesys kreipiamas tik į atskirus sakinius siejančius konektorius, jų reikšmės atspalvius, vartojimo polinkius mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose. Modaliniai konektoriai yra ir teksto struktūros kūrimo priemonė. Modalinius konektorius pagal jų reiškiamus santykius sakiniams sieti galima smulkiau skirstyti į abejojimo, įsitikinimo, pabrėžiamuosius, informacijos šaltinio ir lyginamuosius. Abejojimą, įsitikinimą reiškiantys konektoriai gana populiarūs ir mokslinio, ir publicistinio stiliaus tekstuose. Informacijos šaltinį reiškiantys konektoriai daug dažniau vartojami publicistinio stiliaus tekstuose, matyt, dėl to, kad adresantas vengia atsakomybės dėl koduojamo turinio. Publicistinio stiliaus tekstuose daug dažniau pasitaiko ir pabrėžiamųjų konektorių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kohezija; Konektoriai; Konjunkcija; Modalumas; Cohesion; Conjunction; Connectors; Modality.

ENModal connectors in the text of scientific and publicistic style have not been studied in detail. There is a general research of the modal words. This article focuses only on the individual modal connectors sence, their connotation, tendencies of usage in the text of scientific and publicistic style. Modal connectors are the measure of the text generation. Modal connectors according to the relationship expressed by sentences relate to doubt, belief, emphatic, sourse of information, comparative. Doubt and belief expressing connectors are quite popular in the texts of scientific and publicistic style. Connectors expressing sourse of information more often used in the texts of publicistic style, apparently due to the addresser defined avoid responsibility for the content. Emphatic connectors are more likely in the publicistic style texts. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41367
Updated:
2018-12-17 13:18:38
Metrics:
Views: 45    Downloads: 24
Export: