Profesinės kalbėsenos nuorodos nelingvistiniuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės kalbėsenos nuorodos nelingvistiniuose tekstuose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 58-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Metakalbinis komentaras; Profesinė kalbėsena; Kalbinė raiška; Terminas; Tiesioginė reikšmė; Perkeltinė reikšmė.
Keywords:
LT
Kalbinė raiška; Metakalbinis komentaras; Perkeltinė reikšmė; Profesinė kalbėsena; Tiesioginė reikšmė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas įvairių sričių terminų vartojimas su metakalbiniais komentarais dabartinės lietuvių kalbos nelingvistiniuose tekstuose. Būdingiausi yra komentarai su kalbėjimo veiksmažodžių kalbėti, sakyti, šnekėti, tarti, vadinti formomis, su daiktavardžiais kalba, terminas, žodis ir profesijos nuorodos su prielinksniu anot arba pasak, pvz.: kaip pasakytų psichologai, kaip politologai vadina, sportininkų žodžiais tariant, kalbant optikos terminais, anot astronomų. Iš surinktos medžiagos matyti, kad su metakalbiniu komentaru dažniausiai vartojami medicinos, psichologijos, teisės, žurnalistikos, sociologijos terminai bei termininiai pasakymai. Specialistai savos srities terminus paprastai vartoja tiesiogine reikšme, o ne specialistai (kitos srities specialistai) -- ir tiesiogine, ir perkeltine reikšme, t. y. pastaruoju atveju vienos srities terminais su metakalbine nuoroda nusakomi kitos srities dalykai. [Iš leidinio]

ENThis article analysis the usage of various fields terms with metacomments in non-linguistic texts of Modern Lithuanian. The most characteristic are comments with the forms of verba dicendi kalbėti 'speak', sakyti 'say', šnekėti 'alk', tarti 'utter', vadinti 'name', with nouns kalba 'speech', terminas 'term', žodis 'word' and indices of profession with preposition anot 'according to' or pasak 'e. g'.: kaip pasakytų psichologai 'as psychologists say', kaip pedagogai vadina 'as pedagogues name', kalbant optikos terminais 'speaking in terms of optics', anot astronomų 'according to astronomers'. From the collected material it is clear that terms and terminological phrases in medicine, psychology, law, journalism, sociology mostly are used with metacomment. Specialists use terms of their own field commonly in literal meaning, but not specialists (specialists of other field) -- in literal and in figurative meaning, i. e. in that case one field subjects are defined in terms of another field. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12879
Updated:
2018-12-20 23:13:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: