Oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose dėstytojui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose dėstytojui
Alternative Title:
Formality level of students' e-mails to teacher
In the Book:
Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos / sudarė Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 168-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atsisveikinimas; Elektroninis laiškas; Kreipinys; Laisvasis stilius; Oficialumo lygmuo; Oficialus stilius; Parašas; Pasisveikinimas; E-mail; Farewell; Farewell, signature; Formal style; Formality level; Greeting; Iformal style; Informal style; Reference; Salutation; Signature.
Keywords:
LT
Atsisveikinimas; Elektroninis laiškas; Kreipinys; Laisvasis stilius; Oficialumo lygmuo; Oficialus stilius; Parašas; Pasisveikinimas.
EN
E-mail; Farewell; Farewell, signature; Formal style; Formality level; Greeting; Iformal style; Informal style; Reference; Salutation; Signature.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje aprašomo tyrimo objektas - oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose. Pastebėtina, kad "paprastai skiriamos dvi pagrindinės elektroninio laiško dalys: informacinė ir turinio. Informacinėje dalyje nurodomas siuntimo (ar gavimo) laikas, siuntėjo (ar gavėjo) vardas ir (arba) adresas, laiško antraštė ir kt. <...>Turinio dalis - pats laiškas <...>- tekstas, kurį kuria ir rašo siuntėjas" (Ryklienė, 2001). Šiame straipsnyje nesigilinama į informacinę elektroninio laiško dalį, nors manytina, kad studentų pasirenkami elektroninio pašto adresai ar temos nuorodos taip pat galėtų būti tyrimo objektas stiliaus oficialumo lygmenų požiūriu. Pasirinktu tyrimo aspektu aptariami tik šie elektroninio laiško turinio elementai: pasisveikinimai, kreipiniai, atsisveikinimai ir parašai, jų tarpusavio dermė. Taigi aprašomo tyrimo tikslas - atsakyti į klausimą, kokiu stiliumi, tiksliau - kokiu stiliaus oficialumo lygmeniu, studentai filologai bendrauja su dėstytoju elektroniniais laiškais, konkrečiau, kokio oficialumo lygmens kreipinius, sveikinimus ir parašus jie renkasi, ar laiškuose minėti elementai suderinami, t. y. ar išlaikoma stiliaus vienovė. Taip pat svarstoma, kokios priežastys galėtų lemti vienokios ar kitokios kalbinės raiškos pasirinkimą. Tyrimo medžiaga - 200 elektroninių laiškų, 2012 m. kovo-gegužės mėnesiais studentų rašytų šio straipsnio autorei (visi leidimai tirti laiškus yra gauti). Pastebėtina, kad šiame straipsnyje pateikiama kokybinė atvejo analizė. [Iš Įvado]

ENE-mails are becoming more and more popular mean of communication between students and teachers. The object of this study is formality levels in the students' emails to teachers. The aim is to investigate what formality level do students of Philology adopt when communicating with teacher, or more precisely, what kind of greetings, salutations, farewells and signatures they choose and are the formality levels of these elements consistent throughout one e-mail. The study investigated 200 e-mails sent to the author of the paper from March to May 2012. The data is analyzed using qualitative methods. Summarizing it can be claimed that there is no clear answer, which formality level students of Philology adopt when communicating via e-mails with their university teacher. However, the hypothesis that their style in the formality-informality continuum will be somewhere in the middle slightly biased towards informality was not confirmed. It can rather be stated that the style of e-mails comprises all the continuum of the formality-informality. It was also noticed that mixing different styles of formality which would be rather not preferred in one e-mail is typical for students' emails. [From the publication]

ISBN:
9789955209034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85093
Updated:
2020-12-17 20:21:46
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: