Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis
Alternative Title:
Wet sieving of archaeological layers in Lithuania and the experience of the Bajorai archaeological expedition
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2013, t. 39, p. 235-254
Keywords:
LT
Elektrėnai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi archeologinių sluoksnių plovimo Lietuvoje atvejai (1983-2011 m.), įvardijami metodo privalumai ir trūkumai, kalbama apie tokio pobūdžio tyrimuose kylančius sunkumus ir galimus jų sprendimo būdus, archeologinių sluoksnių plovimo ypatumai lyginami su sijojimo. Ypatingas autorių dėmesys skirtas Bajorų kapinyną (Elektrėnų sav.) tyrinėjančios ekspedicijos patirčiai. Pristatant šios ekspedicijos technines priemones ir archeologinių radinių fiksavimo eigą, laiko sąnaudas ir išteklius, straipsnyje į plovimo metodų žvelgiama iš naujos perspektyvos, kaip į būtinybę ekspedicijose, tiriančiose vandens apsemtus arba drėgnus archeologinius sluoksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai tyrimai; Archeologinis sluoksnis; Sijojimo metodas; Plovimo metodas; Bajorų kapinynas; Archaeological investigation; Archaeological layer; Dry sieving method; Wet sieving method; Bajorai Cemetery.

ENArticle presents instances in Lithuania of the wet sieving of archaeological layers (1983-2011), giving the methods advantages and disadvantages and discussing the difficulties arising in such investigations, the possible ways of resolving them, and the special features of wet sieving archaeological layers compared to dry sieving. The authors especially focus on the experiences of the expedition excavating Bajorai cemetery (Elektrėnai Municipality). In presenting this expeditions technical measures, the course of the recording of archaeological finds, the time expenditures, and the resources, the article looks at the wet sieving method from a new perspective and as a necessity during expeditions investigating waterlogged or damp archaeological layers. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51928
Updated:
2020-12-29 19:42:07
Metrics:
Views: 51    Downloads: 21
Export: