Karyba Lietuvos teritorijoje žalvario amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karyba Lietuvos teritorijoje žalvario amžiuje
Alternative Title:
The Art of War on the Territory of Lithuania in the Bronze Age
In the Journal:
Karo archyvas. 2005, 20, p. 8-49
Keywords:
LT
Priešistorė (11 tūkst. m. pr. Kr. – XII a.); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Nusikalstama veika / Offence; Piliakalniai / Hilforts; Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LTKaryba Lietuvoje žalvario amžiuje – nauja, beveik nenagrinėta tema. Šis straipsnis – tai kuklus pirmasis bandymas panagrinėti aptariamojo laikotarpio karybą Lietuvoje. Žalvario amžiaus karybos rekonstrukcijai Lietuvoje galima naudoti tik archeologinius duomenis. Svarbiausi archeologiniai šaltiniai yra ginklai, randami laidojimo paminkluose ir gyvenvietėse, ginklų lobiai, paaukoti ginklai ir gynybinės paskirties archeologijos paminklai: įtvirtintos gyvenvietės – piliakalniai, gynybiniai pylimai ir pan. Žalvario amžiuje egalitarinę visuomenę keičia daugiasluoksnė hierarchinė visuomenė. Didėjantys turtiniai skirtumai ir visuomenės diferenciacija bei išorės pavojai sudarė salygas pusiau profesionaliems kariams atsirasti. Įtvirtintų gyvenviečių ir ginklų skaičiaus didėjimas, tai, kad jie ir įtvirtinimai tobulėjo, rasti paaukoti ginklai ir ginklų lobiai, žmonių aukos ir kt. rodo, kad žalvario amžiuje karybos svarba labai išaugo. Pusiau profesionalių karių būrių vadai vadovavo ne tik kariniams veiksmams, bet ir įvairiai kitai bendruomenės veiklai, galbūt ir religiniams ritualams. Karo vadai ir kariai jau turėjo standartizuotą ginkluotę. Nedidelės, neturtingos bendruomenės aptariamuoju laikotarpiu pusiau profesionalių karių galėjo ir neturėti.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Karyba; Ginkluotė; Įtvirtintos gyvenvietės; Piliakalniai; Pusiau profesionalių karių luomas; Karinė taktika; Kariniai ritualai ir aukos; Smurtiniai sužeidimai; Bronzos amžius; Balts; Warfare; Armament; Fortified settlements/hill-forts; Semi professional warriors nobility; Military tactics; Military rituals and sacrifices; Violent wounds/lesions; Bronze Age.

ENThe art of war in Lithuania in the Bronze Age is a new and virtually untouched historic theme. This article is a first attempt to analyse the art of war in the Bronze Age in Lithuania. Only archaeological data can serve as a source for reconstruction of the Bronze Age in Lithuania. The most important archaeological sources are armaments, which are usually found in tombs and settlements, as well as a vast number of weapons, sacrificed arms and archaeological monuments for defence purposes: fortified settlements – mounds, defence mounds, etc. In the Bronze Age the egalitarian society structure was changed by a multilayer hierarchical society. The gradually widening gap between the wealthy and the poor and the social differentiation as well as external perils encouraged the development of professional soldiership. The increasing number of fortified settlements and weapons and their gradual improvement as well as the discovery of weapons and a vast number of arms, human sacrifices and other finds testify the increasing significance of the art of war in the Bronze Age. Leaders of semi-professional squads were not only in charge of military actions, but also of other various activities of the military community as well as of religious rituals. By that time military leaders and soldiers had standardised weaponry. Small and rather poor communities probably did not have semi-professional soldiers.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5704
Updated:
2018-12-17 11:39:16
Metrics:
Views: 65    Downloads: 11
Export: