Kapčiamiesčio (Pinčiaragio) senovės gyvenvietė prie Baltosios Ančios upės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kapčiamiesčio (Pinčiaragio) senovės gyvenvietė prie Baltosios Ančios upės
Alternative Title:
Kapčiamiestis final Palaeolithic site on the bank of Baltoji Ančia river
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2021, t. 22, p. 37-61
Keywords:
LT
Akmens amžius; Kapčiamiestis; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Kapčiamiesčio senovės gyvenvietės 2006–2007 m. archeologinių tyrimų medžiaga. Glaustai apžvelgiama objekto istorija ir paveldosaugos bei paveldo tvarkybos darbai. Straipsnyje analizuojama šios vietovės geomorfologija ir raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene, detaliai aprašoma tyrinėtos vietos stratigrafija bei ją intensyviai veikę įvairūs eroziniai procesai. Nors tyrimų metu radinių surasta negausiai, tai yra trumpą laiko tarpą egzistavęs objektas, pasižymintis radinių komplekso homogeniškumu. Remiantis tyrimų metu sukaupta informacija ir titnaginio inventoriaus tipologiniais-technologiniais kriterijais gyvenvietė datuojama finalinio paleolito pabaiga (X tūkstm. pr. Kr.) ir priskiriama vėlyvajai Svidrų kultūrinei tradicijai. Tai šiuo metu seniausia tyrinėta akmens amžiaus gyvenvietė Užnemunės pietiniame pakraštyje. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the archaeological material of Kapčiamiestis Stone Age site, which was excavated in 2006–2007. A brief overview of the site’s history and heritage conservation and management works is provided. The article analyzes the geomorphology of this area and its development in the late ice age and the Holocene, describes in detail the stratigraphy of the study site and various erosive processes that have intensively affected it. Although the findings were not found in abundance during the research, it is an object that has existed for a short time and is characterized by the homogeneity of the assemblages. Based on the information gathered during the research and the typological-technological criteria of the flint inventory, the site dates back to the end of the Final Paleolithic (10th millennium BC) and belongs to the late Swiderian cultural tradition. It is currently the oldest excavated Stone Age site on the southernmost outskirt of Užnemunė Region. [From the publication]

DOI:
10.15388/ArchLit.2021.22.2
ISSN:
1392-6748; 2538-8738
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98512
Updated:
2022-11-02 10:56:53
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: