Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo reikšmės populiariosiose tautinio naratyvo interpretacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo reikšmės populiariosiose tautinio naratyvo interpretacijose
Alternative Title:
Significance of the heritage of the Great Duchy of Lithuania in popular interpretations of the national narrative
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2008, t. 21, p. 102-120
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mitologija / Mythology; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi Lietuvos suaugusių gyventojų reprezentatyvaus empirinio tyrimo duomenys. Tyrimo, kurio rezultatai aptariami, tikslas buvo nustatyti, kaip LDK laikotarpio paveldas siejamas su dabartimi Lietuvos gyventojų sąmonėje ir kokią reikšmę šio laikotarpio simbolinės reprezentacijos turi lietuvių ir Lietuvos lenkų tautinei tapatybei. Nors dauguma gyventojų inspiracijų savo tautinei tapatybei kurti ieško artimesniuose laikotarpiuose, LDK istorija ir jos paveldas tebėra aktualus. Tradiciniai mitai ir valstybingumo vertybės sudaro aiškiausias, įsitvirtinusias visuomenės sąmonėje populiariųjų LDK paveldo simbolinių interpretacijų struktūras; šie mitai iš dalies demitologizuojami ir perinterpretuojami modernesnių vertybių pagrindu. Didėja svarbių tautinei tapatybei LDK istorijos mitų reikšmė: mažėjant svarbaus valstybės atkūrimui "aukso amžiaus" mito reikšmei, didėja valstybės "pradžios" mito svarba visuomenės istorinėje sąmonėje; šis mitas svarbus ir pilietinei Lietuvos lenkų bei rusų tapatybei. Lietuvos tautinės grupės LDK paveldą interpretuoja skirtingai, bet šis paveldas gana svarbus šių grupių, ypač lietuvių ir lenkų, socialinei integracijai. Lenkams aktualesnis bendras lietuvių ir lenkų valstybingumas; visoms tautinėms mažumoms svarbi tolerancijos tradicija. Lietuvių tautybės žmonėms aktualesni valstybingumo iki Liublino unijos, europietiškumo, vakarietiškumo aspektai. Tarp aktualių lietuviams simbolinių LDK istorijos reprezentacijų daugėja Lietuvos lenkams svarbių elementų: simbolių rinkiniai "hibridizuojasi", daugėja abiem tautinėms grupėms bendrų simbolių.Reikšminiai žodžiai: Tautinė tapatybė; Kolektyvinė atmintis; Nacionalizmas; Socialinė integracija; Mitologizacija; Tautinis naratyvas.

ENThe article presents the data of empirical research (namely representative survey of Lithuanian adult population as well as focused interviews) of popularity and uses of symbolic representations of the period of the Great Duchy of Lithuania. about the third part of inhabitants sets a great store on the heritage of the Great Duchy of Lithuania as significant for their national identity. The myths supporting continuity of national identity (the founding, "descent" myths) grow in popularity while the significance of the myths serving mobilization for collective action (that of "golden age" and others) is on the decrease. The significance of the interpretations of symbols and myths supporting civic-territorial dimensions of Lithuanian national identity increases as well: it is expressed in importance for contemporary identity of the values of tolerance, civic national identity, multiculturalism that are highlighted in popular interpretations. There are tendencies supporting social integration of ethnic groups, namely Polish and Lithuanian, in popular interpretations of the heritage of the Great Duchy of Lithuania: there are the tendencies of "hybridization" in popularity and interpretations of some symbolic elements of that heritage among Poles and Lithuanians, the importance of the conflict interpretations of some symbols diminishes, especially in the interpretations of the young generations. [From the publication]

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14302
Updated:
2018-12-17 12:12:08
Metrics:
Views: 41    Downloads: 21
Export: