Kokybės vadybos ir žinių vadybos sąsajų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės vadybos ir žinių vadybos sąsajų tyrimas
Alternative Title:
Study of the connections between quality management and knowledge management
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 35, p. 47-58
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kokybės vadybos ir žinių vadybos teoriniai bei metodologiniai klausimai. Darbo tikslas – atskleisti kokybės vadybos ir žinių vadybos ypatumus ir sąsajas, šių instrumentų įtaką organizacijų konkurencingumui, parengti šių vadybos priemonių galimo integravimo teorinį pagrindą. Darbe pateikti kokybės ir visuotinės kokybės vadybos (VKV) detalizuoti apibrėžimai, išplėtotas VKV ir žinių vadybos (ŽV) turinys, kai kurie metodologiniai aspektai. Tyrimas parodė, kad ŽV objekto pagrindinė sritis yra organizacijos žinių išteklių panaudojimas ir plėtojimas organizacijos tikslams siekti. Turi būti valdomos tiek išreiškiamos, dokumentuotos žinios, tiek neišreiškiamos, subjektyvios žinios. Organizacijos vadovybė turi nustatyti ir apibrėžti visus procesus, susijusius su žinių identifikavimu, kūrimu, kaupimu ir sklaida. Tam būtina įdiegti žinių kūrimo, kaupimo, palaikymo, priežiūros, dalijimosi žiniomis skatinimo ir organizacinio mokymosi sistemą. Nors VKV ir ŽV ženkliai skiriasi, tačiau turi keturias esmines panašumų sritis: panašius tikslus, didesnio dėmesio sritis, organizacijos bendrojoje vadyboje užimamas pagrindines sritis, šių vadybos priemonių diegimo finansinės naudos vertinimo problemas. Atliktas tyrimas sudaro teorines ir metodologines prielaidas kurti VKV ir ŽV integravimo modelį. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal the peculiarities and connections of quality management and knowledge management, their impact to the competitiveness of the organisations and to prepare a theoretical base for their possible integration. In the paper, there are presented detailed definitions of quality and total quality management (TQM) and some scientific aspects of the content of knowledge and TQM management. According to the author, the main area of the knowledge management is the organisational resources’ usage and development needed to reach the goals of the organisation. All knowledge should be managed – those, which are documented as well as the subjective, non-expressed ones. The direction of the organisation should establish and determine all the processes, related to the knowledge identification, creation, accumulation and dispersion. For that it is necessary to introduce the system of the storage creation, accumulation and support, supervision and knowledge division stimulation. Though TQM and knowledge management are very different, they have four main areas of similarities: their goals are similar, their attention areas are similar, their place in the organisational management is alike and the problems of the implementation financial benefits evaluation are resemble. The research made is forming the theoretical and methodological base for TQM and knowledge management possible integration. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/318
Updated:
2018-12-17 11:31:55
Metrics:
Views: 91    Downloads: 30
Export: