Viešojo valdymo institucijų veiklos kokybė: pažangi patirtis ir inovatyvūs sprendimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo valdymo institucijų veiklos kokybė: pažangi patirtis ir inovatyvūs sprendimai
Alternative Title:
Quality of public governance institutions activities: best practices and innovative solutions
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2015, Nr. 1/2, p. 29-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrojo vertinimo modelis (BVM); Europos kokybs vadybos fondo (EFQM) savęs vertinimo modelis; ISO standartai; Kokybės vadyba; Subalansuotų rodiklių sistema (BSC); Veiklos valdymas; Viešojo valdymo institucijos; Common Assesment Framework; European Foundation for Quality Managament; Self-assesment model; ISO standart; Quality management; Balanced scorecard; Activity management; Public governance institutions.
Keywords:
LT
Bendrojo vertinimo modelis (BVM); Europos kokybs vadybos fondo (EFQM) savęs vertinimo modelis; Kokybė / Quality; Standartai; Subalansuotų rodiklių sistema (BSC); Veiklos valdymas; Viešojo valdymo institucijos.
EN
Activity management; Balanced scorecard; Common Assesment Framework; European Foundation for Quality Managament; ISO standart; Public governance institutions; Quality management; Self-assesment model.
Summary / Abstract:

LTTobulinant viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymą labai svarbu naudoti tinkamus vadybos kokybės metodus. Viešojo sektoriaus institucijos, priimdamos sprendimus dėl veiklos tobulinimo, pastaruoju metu pradėjo taikyti kokybės vadybos metodus bei jų derinius. Straipsnyje analizuojamos kokybės vadybos metodų diegimo tendencijos viešojo valdymo institucijose, bei taikomų kokybės vadybos metodų poveikis viešojo valdymo kokybei gerinti. Analizuojama Žemės ūkio ministerijos patirtis pritaikant viešajame valdyme kokybės vadybos sistemos, atitinkančioms ISO 9001:2008 standartą. Pagrindžiama idėja, remiantis mokslinės literatūros apžvalga ir praktine patirtimi, kad viešajame sektoriuje sėkmingai gali būti pritaikytos kokybės vadybos sistemos, taikomos versle. Kokybiškas vadovavimas, gerai veikianti vadybos sistema, moksliniu požiūriu lemianti 70–80 proc. darbo organizacijoje efektyvumą, suponuoja naujo požiūrio atsiradimą viešajame valdyme. Taip pat įvertinamos priežastys, kodėl jau įdiegusios atskiras kokybės vadybos priemones viešojo valdymo institucijos nesiekia diegti naujų, inovatyvių kokybės vadybos modelių. [Iš leidinio]

ENIt is very important to use proper methods of quality management to improve activities management of public sector institutions. Institutions of public sector while taking decisions regarding improvement of activities, started to apply quality management methods and their combinations recently. It is analysed tendencies of application of quality management methods in public management institutions and impact of applied quality management methods for improvement of public management quality. It is analysed experience of the Ministry of Agriculture while applying quality management system in public management that correspond ISO 9001:2008 standard. Following the review of scientific literature and practical experience there is justified the idea that quality management systems that are applied in business sector can be successfully applied in public sector as well. Qualitative management, wellfunctioning management system that 70-80 % due to scientific approach determines work effectiveness in the organization, presupposes new approach in public management. Also the reasons are evaluated why public management institutions that have implemented single quality management measures do not seek to implement new, innovative quality management models. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62540
Updated:
2018-10-16 10:10:15
Metrics:
Views: 43
Export: